HR Business Partner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. september, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

GKs mål er å tiltrekke, utvikle og beholde de mest kompetente og engasjerte medarbeidere og ledere i vår næring. HR Business Partnerene har en essensiell rolle i å nå våre mål. Din jobb blir, sammen med regionale ledergrupper, å sette retning og operasjonalisere strategien for å nå de målene GK og regionen setter. Du vil ha en svært sentral rolle i regionenes arbeid for å gjennomføre HR-tiltak og drive kultur- og organisasjonsutvikling. GK er på en utviklingsreise hvor ledere og medarbeidere er våre viktigste ressurser. Du vil være en vesentlig bidragsyter i utviklingen av ledelse som fag i GK. Dette innebærer å sette ledere i stand til å bli gode og trygge i sin utøvelse av lederrollen gjennom god leder- og medarbeiderutvikling. 

Vi ser nå etter to HR Business Partnere som vil inngå i vårt team av HR Business Partnere. Du vil få ansvar for 3-4 regioner og vil jobbe tett med lokale leder-team. Samtidig vil du bidra inn i og få støtte fra resten av HR/HMS avdelingen i Norge. HR/HMS avdelingen består i dag av 12 engasjerte og faglig dyktige medarbeidere som vil at du skal trives og lykkes. GK har et sterkt fokus på bærekraft hvor våre ansatte spiller en avgjørende rolle for å oppnå våre ambisjoner om å være et klimaforbilde. Vil du ha en tydelig rolle i denne utviklingen?

Arbeidsoppgaver:

 • Leder- og medarbeiderutvikling
 • Bidra i regionale ledergrupper, eksempelvis ifm. kulturutvikling og organisasjonsutviklingstiltak
 • Støtte linjeledere i rekrutteringsprosesser, spesielt intervjustøtte
 • Bistå ledere i personalsaker og sykefraværsoppfølging
 • Identifisere kompetansebehov i regionene og bistå med å få satt i gang tiltak sammen med fagansvarlige og GK-skolen
 • I samarbeid med regionale business controllere rapportere og følge opp sentrale KPI'er, og sammen med ledelsen igangsette og evaluere regionale tiltak
 • Delta på ulike fora som ledermøter, AMU-møter mv.
 • Administrere HR-prosesser i regionene i samarbeid med resten av HR/HMS avdelingen, eksempelvis lønnsoppgjør, medarbeidersamtaler mm.
 • Lede nasjonale HR/HMS-prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Minimum 2 års erfaring fra lignende stilling
 • Utdannelse fra høyskole innen relevant fagkrets, gjerne innen HR og ledelse med spesialisering innen arbeidsrett (bachelor eller høyere)
 • Erfaring fra ledende stilling vil være positivt, men det er ikke et krav
 • Det er en fordel med sertifisering i bruk av testverktøy (personlighet og evnetester)

Personlige egenskaper:

 • Analytisk, med god forretningsforståelse
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • God til å kommunisere, muntlig og skriftlig
 • Inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig

Vi kan tilby:

 • En interessant stilling i et selskap i utvikling hvor du vil ha stor påvirkning
 • Å jobbe i en organisasjon med høye ambisjoner på HR-området som er tett knyttet mot strategien
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold
 • Bil- og telefonordning

Du vil ha fast arbeidssted enten i Bergen, Trondheim eller Oslo (spesifiser i søknad hvor du søker). Noe reisevirksomhet, spesielt innen regionen, må påberegnes. 

Kontaktpersoner

Bård Scheie
HR-/HMS Direktør
E-postadresse: baard.scheie@gk.no
Telefonnummer: +47 951 14 760

Hvem er GK ?

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen ventilasjon, elektro, rør, sikkerhet, byggautomasjon, kulde og energi. Våre mer enn 3300 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen omsetter for 6 milliarder kroner.

Les mer om GK og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon