Hovedsikkerhetsvaktopplæring TEST

Stillingsbeskrivelse

Som hovedsikkerhetsvakt har du en sikkerhetskritisk funksjon med ansvar for å ivareta trafikksikkerheten i forbindelse med arbeider og aktiviteter i og ved spor.

Du søker å bli kvalifisert for inntak på opplæringen. Opplæringen gjennomføres ved Norsk Jernbaneskole, nærmere informasjon på skolens nettsider: Informasjon HSV-kurs. Her finner du også informasjon om søknadsprosessen og skjemaer du skal benytte når du søker. All informasjon og dokumentasjon som ligger til grunn for inntak, skal lastes inn her i Webcruiter.

Bane NOR gjør oppmerksom på at nyutdannede fagarbeidere innen jernbanefag er prioritert ved inntak. 

Arbeidsoppgaver

 • lede trafikksikkerhet ved arbeid 
 • disponere strekning ved ulike driftsformer
 • sikre arbeidssted ved arbeid i og ved spor
 • samarbeide og kommunisere med andre funksjoner
 • bruke elektroniske verktøy og digitale plattformer iarbeidet
 • foreta enkel skifting
 • identifisere tilstander og handlinger som kan føretil hendelser og ulykker

Ønskede kvalifikasjoner

Du må ha: 

 • fylt 21 år eller fylt 19 år og ha fagbrev i jernbanefag
 • dokumentert relevant utdanning/arbeidserfaring på minst tre år innen bygg, anlegg eller sikkerhetsrelatert arbeid. Unntak for deltakere med fagbrev i et jernbanefag.
 • kurset «Innføring i jernbaneteknikk» hvis du mangler jernbanefaglig utdanning og erfaring
 • gyldig helsegodkjenning og ha bestått yrkespsykologisk test fra godkjent bedriftshelsetjeneste
 • grunnleggende ferdigheter innen IKT, norsk, skriftlig og muntlig
 • gjennomført og dokumentert forberedende praksis en til en, med erfaren og praktiserende Hovedsikkerhetsvakt (minst 3 års bred erfaring som HSV).
 • bestått inntaksprøve
 • plan for praksis i virksomheten (godkjent etter oppsatte mål

Personlige egenskaper

Du må kunne:

 • være en tydelig leder på arbeidsstedet
 • samarbeide godt
 • gjøre kvalifiserte vurderinger og være beslutningsdyktig 
 • planlegge og dokumentere
 • kommunisere tydelig
 • være tilgjengelig og trygg i arbeidet 
 • ha oversikt, være oppmerksom og handle raskt i farlige situasjoner 

Vi tilbyr

 • opplæring og eksamen som kan gi godkjenning som hovedsikkerhetsvakt for Bane NOR

 

Forutsetning for godkjenning:

 • tilhørighet i virksomheten eller hos leverandør til Bane NOR
 • er skikket for funksjonen
 • gyldig helse
 • holder seg oppdatert i henhold til krav for funksjonen 

Kontaktpersoner

Francoise Nicole Thorkildson
Odd Magne Olsen
Fagsjef Bane- og trafikksikkerhet

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger