Hovedbyggeledere søkes til  spennende utbyggingsprosjekter 

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR er en ledende samfunnsaktør og skal nå bygge nye dobbeltspor for jernbanen. Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger og har en av Norges største prosjektportefølje for infrastruktur. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Vestfoldbanen er ansvarlig for utbygging av nye dobbeltspor på InterCity-strekningene på Vestfoldbanen. Vi har et engasjert og
tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 120 medarbeidere. Dobbeltspor
Barkåker-Tønsberg, Holm-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn er ferdigstilt.
Dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker forberedes nå for
byggestart høsten 2019 og flere strekninger står for tur i årene fremover. En
moderne Vestfoldbane vil gi kortere reisetid og flere tog mellom Oslo og
Vestfold-/Grenland.
 
Det skal bygges 13,6 km dobbeltspor fra Nykirke i nord til Barkåker i sør, inkludert tre nye tunneler, to bruer og en ny jernbanestasjon på Skoppum. Forberedende arbeider er
startet og planlagt byggestart for hovedarbeidene er høsten 2019. Prosjektet skal stå ferdig i 2024. 

Prosjektet «nytt dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen» omfatter blant annet bygging av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen og
mellom Drammen og Gulskogen. I tillegg skal det bygges nye og fremtidsrettede stasjoner i Drammen og på Gulskogen. I tillegg skal det bygges en tunnel i fjell, løsmassetunnel og en betongkulvert. Forberedende arbeider er startet og planlagt byggestart for hovedarbeidene er høsten 2019. Prosjektet skal stå ferdig i 2025. 

Vi trenger nå to Hovedbyggeledere: 

 1. Hovedbyggeleder underbygning til Nykirke - Barkåker prosjektet med arbeidssted Tønsberg
 2. Hovedbyggeleder underbygning til Drammen - Kobbervikdalen med arbeidssted Drammen

Stillingene rapporterer til Prosjektleder. NB! SKRIV HVILKEN AV DE TO STILLINGENE DU SØKER PÅ

Arbeidsoppgaver

 • Byggeledelse på totalentreprise innen fagområdet tunnel
 • Ansvar for å følge opp entreprenør mht sikkerhet, kvalitet og spesifikasjoner innenfor kontrakten
 • Bidra til koordinering mot tilgrensende fagområder
 • Bistå prosjektleder med kontraktsoppfølging av endrings
 • og avviksbehandling, kontrakttolkninger og liknede
 • Bistå ved gjennomgang av totalentreprenørens prosjektering
 • Gi innspill og faglig støtte til tekniske løsninger
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge arbeidsoppgaver som må håndteres av Bane NOR som byggherre

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad, alternativt Bachelor med tung erfaring fra oppfølging av underbygningsarbeider
 • Dokumenterte resultater fra prosjektering/gjennomføring av prosjekter med relevans for stillingen
 • Minimum 5 års erfaring fra entreprenør-, rådgiver
 • eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne både på engelsk og norsk
 • Beherske nødvendig dataverktøy

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som har gode samarbeids og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater
 • Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet
 • Du har fokus på god leveranse til våre ledere og ønsker å bidra til å gi dem den støtten de må ha for å nå sine mål
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • En stilling i en bedrift med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på Vys tog

Kontaktpersoner

Anders D. Johansen
Prosjektsjef Nykirke - Barkåker
Telefonnummer: 922 94 698
Hanne A. Stormo
Prosjektsjef Drammen - Kobbervikdalen
Telefonnummer: 913 25 084

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger