Hovedbyggeleder

Stillingsbeskrivelse

Hovedbyggeleder prosjekt E18 Varoddbrua

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet.

Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Om stillingen

Ved prosjektavdelingen i Statens vegvesen region sør er det ledig stilling som hovedbyggeleder ved prosjekt E18 Varoddbrua i Kristiansand.

Det ønskes å styrke byggherreorganisasjonen i oppfølgingen av entreprenørkontraktene som inngår i prosjektet. Fra før er det byggeledere innen fagområdene betong, veg/stål og støyskjermingstiltak. I tillegg kommer øvrig byggherrepersonell. Totalt er det 10 personer tilknyttet prosjektorganisasjonen lokalt.

Vedkommende vil være en viktig ressursperson hva angår kontraktsspørsmål og i faglige diskusjoner med øvrig byggherrepersonell og eksterne samarbeidspartnere. Derfor primært ønskelig med en person med solid erfaring fra bygg- og anleggsledelse.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for daglige kontakt mot offentlige etater, naboer og de som ellers berøres av utbyggingen.
 • Overordnet ansvar for entreprenørkontrakten for brobyggingen og entrepriser for støyskjerming av privatboliger hva angår fremdrift, kvalitet og økonomi.
 • Bistå øvrige byggeledere ved behandling av entreprenørkrav, og være en sentral person i videre avklaringer.
 • Lede byggemøter og delta i samarbeidsmøter, og ellers delta i prosjektets styringsmøter med prosjekteier.
 • Sørge for at det utarbeides sluttrapporter og at prosjektet sluttdokumenteres iht. interne retningslinjer.
 • Arbeidslederansvar for øvrige byggeledere.
 • Stillingen rapporterer til prosjektleder.
 • Prosjektleders faste stedfortreder.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, min. 3 år, innen fagretning bygg/anlegg.
 • For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Minimum 5 års relevant erfaring fra bygge- og anleggsledelse.
 • Det er ønskelig med kjennskap til brobyggingskontrakter, men andre fagområder kan også kompensere for manglende erfaring fra slike kontrakter.
 • Kjennskap til bygging av brukonstruksjoner er ønskelig og bør fremgå av søknad.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi at den godkjennes av NOKUT (www.nokut.no).

Vi ønsker at du har:

 • Generell god kjennskap til bruk av data.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og at du ellers er en utadvendt og omgjengelig person som trives med å jobbe i team.
 • Evne til å jobbe strukturert og med selvstendige arbeidsoppgaver.
 • Stort engasjement, gode strukturer, og er lysten på en aktiv og variert arbeidshverdag.

Vi kan tilby:

 • Personlig og faglig utvikling med interessante og utfordrende oppgaver
 • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdstilbud
 • Gunstig pensjonsordning med 2% innskudd til Statens pensjonskasse
 • Lønn i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Nærmere opplysninger

Stillingen vil ha fast kontorsted ved Varoddbruas prosjektkontor i Kristiansand.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Jan Helge Egeland
prosjektleder
Telefonnummer: 99 25 93 33.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger