HMSK Koordinator

Vi er i sterk vekst med økt oppdragsmengde og med flere nye og utfordrende prosjekter rundt om i landet. For å håndtere dette og videre befeste vår posisjon i markedet som en av landets ledende og foretrukne entreprenører vil vi nå styrke vår organisasjon ytterligere.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi bygger fremtiden – vil du være med?

Til vår anleggsvirksomhet søker vi etter en erfaren HMSK koordinatorer. Vi tilbyr en variert hverdag i en ansvarsfull stilling på vårt kontor på Billingstad- der du vil jobbe tett opp mot vårt operative arbeid, anleggsledelsen og ansatte for øvrig i konsernet med å organisere, følge opp og koordinere vårt HMSK arbeid. 

 

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Oppgaver innenfor opplæring, oppfølging og dokumentasjon av bedriftens rutiner, systemer og myndighetskrav for SHA, KS, YM - samt påse at arbeidet utføres i samsvar med gjeldene kontrakter og ISO krav.
 • Følge opp kvalitetsdatabasen og bidra til kvalitetsanalyser og forbedringsarbeid innen de ulike fagområder.   
 • Være en pådriver for en levende sikkerhetskultur
 • Gjennomføre interne og eksterne revisjoner
 • Videreutvikling av prosedyrer og styringssystemer innen HMSK 

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Ingeniør eller sivilingeniør innen bygg/anlegg/ HMSK
 • Relevant erfaring og interesse for anleggsvirksomhet
 • Erfaring med ISO standarder og sertifisering 
 • Sertifikat kl. B
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Lærevillig og fleksibel

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og prosjekter. 
 • Et uformelt og godt arbeidsmiljø  
 • Inkluderende beslutningsprosesser og korte beslutningslinjer
 • Konkurransedyktig betingelser

 

Vi legger stor vekt på å skape et trygt og inspirerende arbeidsmiljø, hvor våre ansatte gis muligheter til personlig utvikling og en intern karriere. Vi dyrker et fellesskap hvor stolthet er et nøkkelord. Stolthet over å være en del av Hæhre-kraften, og stolthet av å bidra til verdiskapning både for bedriften og samfunnet. Ytterligere informasjon om Hæhre Entreprenør AS finner du på www.akh.no

Kontaktpersoner

Marimette Rynning
Kvalitetssjef
Martin Melander
Peronalsjef
E-postadresse: martin.melander@akh.no

Hvem er Hæhre Entreprenør AS?

BetonmastHæhre er et av Norges største og mest komplette entreprenørkonsern innenfor bygg, anlegg og eiendom. Konsernet er et resultat av fusjonen mellom Betonmast, Hæhre Entreprenør og Isachsen Gruppen i 2017. Konsernet har rundt 2500 medarbeidere og omsetningen for 2017 forventes å bli 10 MRD NOK. Les mer om BetonmastHæhre på http://www.betonmasthaehre.no/

Hæhre Entreprenør er en av Norges største anleggsentreprenører med hovedfokus på store samferdselsprosjekter, kraftutbygging og andre større anleggsprosjekter hvor vi kan utnytte vår unike kompetanse og erfaring. Vi håndterer hele spekteret av kontraktsformer fra totalentrepriser, samspillkontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser. Ingen oppgave er for spesiell- ingen oppgave er for utfordrende!