HMSK Koordinator

Vi er i sterk vekst med økt oppdragsmengde og med flere nye og utfordrende prosjekter rundt om i landet. For å håndtere dette og videre befeste vår posisjon i markedet som en av landets ledende og foretrukne entreprenører vil vi nå styrke vår organisasjon ytterligere.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi bygger fremtiden – vil du være med?

Til vår anleggsvirksomhet søker vi etter en erfaren HMSK koordinatorer. Vi tilbyr en variert hverdag i en ansvarsfull stilling på vårt kontor på Billingstad- der du vil jobbe tett opp mot vårt operative arbeid, anleggsledelsen og ansatte for øvrig i konsernet med å organisere, følge opp og koordinere vårt HMSK arbeid. 

 

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Oppgaver innenfor opplæring, oppfølging og dokumentasjon av bedriftens rutiner, systemer og myndighetskrav for SHA, KS, YM - samt påse at arbeidet utføres i samsvar med gjeldene kontrakter og ISO krav.
 • Følge opp kvalitetsdatabasen og bidra til kvalitetsanalyser og forbedringsarbeid innen de ulike fagområder.   
 • Være en pådriver for en levende sikkerhetskultur
 • Gjennomføre interne og eksterne revisjoner
 • Videreutvikling av prosedyrer og styringssystemer innen HMSK 

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Ingeniør eller sivilingeniør innen bygg/anlegg/ HMSK
 • Relevant erfaring og interesse for anleggsvirksomhet
 • Erfaring med ISO standarder og sertifisering 
 • Sertifikat kl. B
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Lærevillig og fleksibel

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og prosjekter. 
 • Et uformelt og godt arbeidsmiljø  
 • Inkluderende beslutningsprosesser og korte beslutningslinjer
 • Konkurransedyktig betingelser

 

Vi legger stor vekt på å skape et trygt og inspirerende arbeidsmiljø, hvor våre ansatte gis muligheter til personlig utvikling og en intern karriere. Vi dyrker et fellesskap hvor stolthet er et nøkkelord. Stolthet over å være en del av Hæhre-kraften, og stolthet av å bidra til verdiskapning både for bedriften og samfunnet. Ytterligere informasjon om Hæhre Entreprenør AS finner du på www.akh.no

Kontaktpersoner

Marimette Rynning
Kvalitetssjef
Martin Melander
Peronalsjef
E-postadresse: martin.melander@akh.no

Hvem er Hæhre Entreprenør AS?

Hæhre Entreprenør AS, er en del av BetonmastHæhre konsernet, og er en betydelig aktør innen anleggsvirksomhet i Norge. Gruppen teller i dag over 1400 ansatte og har over 850 anleggsmaskiner i daglig drift. Tilsammen besitter våre ansatte en unik erfaring og kompetanse. Vi utfører et vidt spenn av entreprenøroppdrag og kan påta oss rollen som totalentreprenør, hovedentreprenør, være del av et arbeidsfellesskap eller utføre konkrete spesialoppdrag. Bedriften håndterer hele spekteret av kontraktsformer fra totalentrepriser, samspillskontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser.   

Vi utfører oppdrag over hele landet og prosjektene spenner fra omfattende vei og jernbane arbeid til bygging av kraftverk, flyplassutvidelse, kommunal infrastruktur, industri og eiendom.  Vi har også satt våre spor i Vikersund med bygging av verdens største skiflyvningsbakke. Ingen oppgave er for spesiell - ingen oppgave er for utfordrende! I vårt arbeid er stolthet et nøkkelord; stolthet over å bidra til verdiskapning, både for samfunnet og for bedriften.