HMS–rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Stillingen rapporterer til HMS-sjef for konsernet og inngår i teamet som jobber med lederstøtte, oppfølging og premissgiving på HMS-området. Stillingen vil ha tett kontakt med operative ledere og stabsressurser i alle forretningsområder. Stillingen blir sentral i samarbeidet med vernetjenesten.

Viktige arbeidsoppgaver:

 • Delta aktivt i arbeidet med å etablere konsernfelles standarder og rutiner for godt HMS-arbeid iht lovgivning og forskrift
 • Fungere som rådgiver og støtte til ledere og vernetjenesten på HMS-feltet
 • Sammen med HMS-sjef, etablere HMS-funksjonen på konsernnivå til en premissgivende rolle overfor alle forretningsområdene
 • Koordinere arbeidet med HMS-system
 • Utvikle og levere treningstiltak for å sikre at ledere har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske HMS-arbeidet, herunder informasjon om endringer
 • Bidra til prosesser for kontinuerlig forbedring innen HMS, slik at arbeidstakernes samlede kunnskap og erfaring utnyttes best mulig

Kvalifikasjoner:

 • Solid erfaring innenfor HMS–området
 • God kjennskap til lovgivning og forskrifter
 • Erfaring med samarbeid med tillitsvalgte/ fagforeninger
 • Erfaring med operativ støtte til opplæring/ bistand av ledere i HMS

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og ansvarlig
 • Gode samarbeidsegenskaper og fremstår med faglig overbevisning
 • Stor arbeidskapasitet
 • Selvstendig

Utdannelse:

 • Høyere utdanning (ingeniør/master/el)

Annen utdanning og lang erfaring fra HMS-relatert arbeid kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning

Vi kan tilby:

 • Konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling

Generell informasjon

Arbeidssted: Schweigaardsgate 23, Oslo

Interesserte kan ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Bjarne Gundersen, tlf. 918 27 968 eller Kolbjørn Preus, tlf. 404 03 553.

Søknad til stillingen gjøres senest 17.06.2018.

Søknad/CV sendes til bjarne.gundersen@habberstad.no. Søknaden merkes med «Søknad HMS–rådgiver, NSB» i emnefeltet.

Habberstad AS er et Oslo-basert konsulentselskap som arbeider med prosjektledelse og rekruttering.
Vår ambisjon er å være et ledende fagmiljø innenfor våre arbeidsfelt. Vi har utelukkende senior-personell med solid erfaring fra krevende oppdrag.

Hvem er NSB ?

NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern som driver persontransport med tog og buss samt godstrafikk på jernbane og reiseliv. Konsernet består av forretningsområdene NSB Persontog, Nettbuss, CargoNet og Reiseliv. Vi rigger oss for konkurranse på jernbanen og fortsatt konkurransekraft i bussvirksomheten vår, samtidig som vi forbereder oss på framtidas krav til sømløse dør til dør-reiser. 

Den trygge reisen, både for kunder og medarbeidere, er en sentral del i vår konsernstrategi. Trygghet for kunden starter med trygge ansatte. Derfor iverksetter vi nå et arbeid på tvers av konsernet for kraftig å redusere risikoen for farlige situasjoner for medarbeidere og leverandører. Vi skal nå styrke konsernets kapasitet på HMS-området og søker etter en erfaren HMS-rådgiver.