HMS-rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vegavdeling Agder

Ved Statens vegvesen Region sør, Vegavdeling Agder er det ledig stilling som HMS-rådgiver i stab. Stillingen har hele Agder som arbeidsområde og Arendal eller Kristiansand som kontorsted. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vegavdeling Agder har i overkant av 100 ansatte. Avdelingen har ansvaret for planlegging, prosjektering, bygging, drift/vedlikehold og forvaltning av fylkesveger og riksveger i Agderfylkene. Avdelingen styrer arbeidet med Bypakke Arendal/Grimstad og Byvekstavtale Kristiansand, og ønsker å være en viktig aktør innen samfunnsutviklingen på Sørlandet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene til HMS-rådgiver blir å videreutvikle, forbedre og oppdatere HMS/SHA-planer. Som HMS-rådgiver i Statens vegvesen vil du arbeide med å sørge for god kvalitet på sikkerheten i våre byggeprosjekter. Koordinering av HMS, samt oppfølging, kontroll og delta i byggemøter er sentrale oppgaver. 

HMS-rådgiver vil også delta på entreprenørens vernerunder og møter internt og eksternt. Du vil være initiativtaker til å forbedre HMS-arbeidet i avdelingen. En annen viktig oppgave for stillingen er å bidra med å vurdere hva som må konkretiseres av HMS-relaterte krav i kontrakter. HMS-rådgiver vil også arbeide med sikkerhetsopplæring.

Kvalifikasjonskrav

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Vi ønsker fortrinnsvis søkere med teknisk utdanning/erfaring.

Det er ønskelig med erfaring fra HMS-arbeid innen samferdsel, og gjerne erfaring fra arbeid på anlegg. Kunnskap om kontraktsarbeid knyttet opp mot forståelse av lover og forskrifter vil være en fordel. Vi ser etter en person med stor interesse og engasjement for vårt arbeid innen HMS.

Dette vil vi også legge vekt på

Som HMS-rådgiver er det viktig å kommunisere og samhandle godt, se løsninger og vise handlekraft gjennom faglig styrke. En viktig forutsetning er å ha evne til å arbeide selvstendig. Som HMS-rådgiver vil du representere Statens vegvesen utad og være en av våre kontakter mot det eksterne. Det er derfor viktig å ha evne til å skape profesjonelle gode relasjoner, både internt og eksternt. Gode samarbeidsegenskaper er avgjørende, evne til selvstendig arbeid og være systematisk. Du bør ha evne til å ta initiativ og finne løsninger i stadig nye situasjoner. Som HMS-rådgiver skal du selge et viktig budskap med overbevisning, og det er viktig å ha en god og tydelig muntlig fremstillingsevne.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • Introduksjonsprogram og fadderordning
  • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll
  • Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

 

Kontaktpersoner

Erling Jonassen
Stabsleder

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger