HMS-rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I Statens vegvesen har vi stort fokus på HMS-arbeid, og vi har nå ledig stilling ved Vegavdeling Buskerud. Som HMS-rådgiver i Statens vegvesen vil du arbeide med å sørge for god kvalitet på sikkerheten i våre byggeprosjekter.

Arbeidsoppgavene blir å videreutvikle, forbedre og oppdatere HMS/SHA-planer. Koordinering av HMS, samt oppfølging, kontroll og delta i byggemøter er sentrale oppgaver.  HMS-rådgiver vil også delta på entreprenørens vernerunder og lede egne HMS-møter, både internt og eksternt. Du vil være initiativtaker til å forbedre HMS-arbeidet i prosjektene, og holde vegavdelingens ledergruppe oppdatert på status på HMS-området. En annen viktig oppgave for stillingen er å bidra med å vurdere hva som må konkretiseres av sikkerhetsrelaterte krav i kontrakter. HMS-rådgiver vil også arbeide med sikkerhetsopplæring. Endel reiseaktivitet må påregnes.

 

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år.  Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no ).

Det er ønskelig med erfaring som HMS-rådgiver, men dette er ikke et krav.  Det er ønskelig med erfaring fra gjennomføring av entrepriser. Vi ser etter en person med stor interesse og vilje for vårt arbeid innen HMS.

 

Dette vil vi også legge vekt på

Du bør ha evne til å ta initiativ og finne løsninger i stadig nye situasjoner. I Statens vegvesen ønsker vi å være profesjonelle, fremtidsrettede og inkluderende. Som HMS-rådgiver er det viktig å kommunisere og samhandle godt, se løsninger og vise handlekraft gjennom faglig styrke. En viktig forutsetning er å ha evne til å arbeide selvstendig og viser initiativ ved å synliggjøre funksjonen din. Som HMS-rådgiver vil du representere Statens vegvesen utad og være en av våre kontakter mot det eksterne. Det er derfor en viktig egenskap å være god til å samarbeide og ha evne til å skape profesjonelle gode relasjoner, både internt og eksternt.

 

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

 

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

For mere informasjon om stillingen, kontakt Avdelingsdirektør Rolf-Helge Grønås, tlf: 90083409.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger