HMS- og kvalitetsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du bidra til rene vassdrag og rent drikkevann til alle på Nedre Romerike? Vil du jobbe i en fremtidsrettet og miljøfokusert virksomhet - med utfordrende og varierte oppgaver?

Vi må videreutvikle våre avanserte prosessanlegg for å møte stor befolkningsvekst, skjerpede miljøkrav og klimaendringene de neste årene. Vi søker en medarbeider som kan være med på å styrke vårt arbeid innenfor HMS og kvalitet.

 

 Arbeidsoppgaver:

 • oppfølging av styringssystemene for HMS og kvalitet
 • bistå avdelingene med HMS- og kvalitetsarbeid
 • følge opp vårt arbeid med vannressursforvaltning i vannområdene
 • bidra til vårt mål om å bli et vannfaglig kompetansesenter i regionen

 

 Kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning på Master- eller Bachelornivå. Erfaring kan erstatte formell utdannelse.
 • erfaring innenfor HMS- og/eller kvalitetsarbeid
 • god kjennskap til relevante ISO-standarder
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • jobber målrettet og effektivt
 • god til å samarbeide på tvers av fagområder
 • motiveres av kontinuerlig forbedringsarbeid
 • identifiserer deg med våre verdier

 

 Vi kan tilby:

 • spennende og varierte oppgaver i en fremtidsrettet og miljøfokusert virksomhet
 • gode muligheter for faglig videreutvikling
 • trivelig og godt arbeidsmiljø
 • ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktig lønn
 • meget gode pensjons- og forsikringsordninger

For stillingen gjelder 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i kollektiv pensjonskasse med 2 % medlemsinnskudd av regulativlønn.

Kontaktpersoner

Torgunn Sætre
HMS- og kvalitetsleder
Telefonnummer: 913 30 474

Hvem er Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) IKS og Nedre Romerike Vannverk (NRV) IKS?

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) har ansvar for å levere henholdsvis drikkevann av høy kvalitet til eierkommunene, og ta imot avløp, rense og levere det tilbake til naturen. Felles administrasjon bidrar til kostnadseffektiv drift og god koordinering av virksomhetene. I selskapene er det totalt 89 ansatte. 

Vann er samfunnets viktigste næringsmiddel og hygienefaktor, mens rensing av avløpsvann er samfunnets viktigste hygiene- og helsefaktor. Vannforsyning og rensing av avløpsvann er en forutsetning for moderne samfunnsutvikling, og må ligge i forkant av befolkningsutviklingen. 

Rent vann - for deg, miljøet og fremtiden