HMS og Kvalitetsleder - Renovasjonsetaten

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Renovasjonsetaten (REN) søker etter HMS og kvalitetsleder!

REN er i stadig utvikling i takt med endringer i samfunnet. Etaten har et høyt fokus på HMS og kvalitet og vi søker etter deg som brenner for disse to fagene. Vi er opptatt av å forbedre fagområdene og videreutvikle RENs ledelsessystem. Vi ser for oss at du evner ta initiativ, har gjennomføringsevne og tar ansvar. Du har fagkunnskap og erfaring innen HMS og kvalitet. Du er en person som tørr å tenke nytt, lansere dine ideer og har stor gjennomføringskraft.

Vi ser etter deg som har evne til å lede, engasjere og påvirke utviklingsarbeid i samspill med dine kollegaer.

Etaten vil gjennom deg drive forbedrings- og effektiviseringsprosesser innen HMS, kvalitet og miljø. Som HMS og kvalitetsleder er du ansvarlig for en kvalitetsgruppe som er sammensatt av dyktige medarbeidere på tvers i etaten, i tillegg vil du ha personalansvar for en medarbeider.

Er dette deg? Søk nå!

Stillingen er organisert i stab og rapporterer til avdelingsdirektør for Personal- og organisasjonsavdelingen.

Stillingen er lønnet i lønnstrinn 59-66 som for tiden er kr 764 300 - 876 800. For spesielt godt kvalifisert søkere, kan høyrere lønn vurderes.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle og vedlikeholde etatens ledelsessystem og avvikssystem for kvalitets- og miljøledelse, HMS og beredskap
 • Være pådriver for en levende sikkerhetskultur i etaten
 • Sikre at etatens HMS og kvalitetsarbeid blir ivaretatt etter gjeldende lover, forskrifter og standarder
 • Bistå og veilede både ledere og ansatte
 • Gjennomføring av risikoanalyser
 • Ansvarlig for ledelsens beredskapsplan, samt planlegge og delta i etatens beredskapsarbeid
 • Planlegge å gjennomføre interne og eksterne revisjoner
 • Sekretær i Arbeidsmiljøutvalget
 • Koordinere og gjennomføre opplæring
 • Generell rapportering og saksbehandling

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse fra høyskole/universitets på master nivå
 • Krav til relevant arbeidserfaring
 • Meget god kunnskap om og erfaring med ledelsessystemer for kvalitet og miljø
 • Meget gode IKT kunnskaper og bruk av disse Microsoft Office og SharePoint
 • Ledelseskompetanse
 • Fordel for stillingen:
 • Erfaring fra risikostyring, revisjoner og systematisk avviksoppfølging
 • Erfaring med både HMS og beredskap, ISO 9001 og 14001
 • Bransjekunnskap/bransjeerfaring
 • Relevante akkrediterte sertifikater

Utdanningsretning

 • Naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og ha en strukturert arbeidsform som gir resultater
 • Evne til å skape tillit og få frem gode relasjoner på tvers i etaten
 • Evne til å arbeide i team og prosjekter
 • Kunne kombinere strategisk fokus med operativ kapasitet
 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Endrings- og løsningsorientert

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en bransje i stadig utvikling
 • IA-bedrift med gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Subsidiering av treningsavgift og tilgang på trimrom

Kontaktpersoner

Beate Matgrete Eriksen
Avdelingsdirektør Personal og organisasjonsavdelig
Telefonnummer: 994 21 245

Hvem er Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten?

Renovasjons- og gjenvinningsetaten er Oslo kommunes nyeste etat, etablert 1. januar 2020. I Oslo er det obligatorisk å kildesortere og etatens oppdrag er å sikre at alt avfall som blir samlet inn blir materialgjenvunnet, energiutnyttet eller håndtert på en miljøriktig måte. Den nye etaten er underlagt byrådsavdeling for miljø og samferdsel og har 720 medarbeidere som arbeider aktivt for å utvikle og tilby kundevennlige tjenester for å redusere og håndtere avfallet, samt utnytte ressursene på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Sammen med byens befolkning vil du som ansatt i etaten gjøre Oslos viktigste jobb.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Etaten legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Du kan lese mer om vår nye etat her.