HMSS leder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. september, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Vi ser nå etter en HMS leder som kan bidra til Aibels prosjekter i Hammerfest.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide og følge opp HMSS program og handlingsplaner i samsvar med Aibels mål og prioriteringer samt kundens forventninger
 • Ha kjennskap til gjeldende interne krav, spesifikasjoner, relevante lover og forskrifter og påse at disse implementeres i prosjektene
 • Kontinuerlig jobbe for forbedringer innenfor prosjektets mål for helse, miljø og sikkerhet
 • Delta i risikovurderinger i ulike prosjektfaser
 • Samordne og rapportere HMS resultater internt og evt.eksternt til kunde
 • Initiere og delta på inspeksjoner, møter o.l. på installasjoner og anlegg
 • Støtte prosjektorganisasjonen med opplæring og instruksjoner vedr. HMS prosesser, systemer og verktøy
 • Følge opp hendelser slik at organisasjonen kan lære av årsakene til hendelsene

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:Utdannelse innen HMS på Bachelor-/Masternivå er ønskelig, men lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.

 • Relevant erfaring fra petroleumsrelatert prosjektarbeid/ eller bygg og anlegg er en fordel
 • Gode språkkunnskaper I norsk og engelsk er en fordel muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner

Bli vår kollegaSom ansatt i Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at våre ansatte får sjansen til å arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle sitt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerte arbeidsmiljø ved alle våre lokasjoner.Vi tilbyr fleksibel arbeidstid. I en hektisk hverdag er det godt å ha en arbeidsgiver som gir deg den fleksibiliteten du trenger i ulike faser av livet. I tillegg tilbyr velferdsklubbene i Aibel et bredt spekter av velferdsaktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte.

I Aibel har vi et verdigrunnlag som baserer seg på at vi skal være ansvarlige, visjonære, åpne og fleksible. Vi kaller det «we care». Verdiene skaper kulturen vår, og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå våre felles mål. Aibels ansatte verdsetter disse verdiene, og vi har alle en felles holdning hvor vi bryr oss om hverandre, kundene, leverandørene, og samfunnet rundt oss.

Vi er opptatt av inkludering, likestilling og mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning blir ikke vårt engasjement for bærekraftig utvikling beskrevet i en plan, men inkludert som en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. I Aibel har vi forpliktet oss til å balansere selskapets økonomiske bærekraft med det sosiale og miljømessige ansvaret vi har.

Kan du indentifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Søknadsfrist og kontaktinformasjon:Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Monika Oldervoll Fosse, tlf  957 49 338.Arbeidssted: Hammerfest, men noe reisevirksomhet må påregnes.Søknadsfrist: 20.09.2021

Hvem er Aibel?

Aibel is a leading service company within the oil, gas and offshore wind industries. We provide our customers with optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout a project's entire life cycle.

Les mer om Aibel og se flere ledige stillinger