Hemmelig Tjeneste Trenger Personell: Søker Nysgjerrig Entusiastisk Data Interessert Geek. Innen Nettverk Forensics Operativsystem

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Hvis du i tillegg er kreativ og løsningsorientert, er det kanskje nettopp deg vi ser etter. 

Vi søker etter to tekniske etterforskere som skal være spesialister innen digitale spor, og som skal finne og utnytte de digitale sporene for å bidra til å forhindre terror og spionasje. Som teknisk etterforsker må du like å grave deg ned i tekniske detaljer og jobbe systematisk og målrettet, enten for å finne de ukjente digitale sporene på en mobiltelefon eller for å finne ut hvordan et virus klarte å slette alle dataene på en PC. 

Vi jobber som oftest teambasert, og du vil samarbeide med det etablerte fagmiljøet på seksjonen. I tillegg til planlagte og løpende arbeidsoppgaver forventes det at du har evnen til raskt å sette deg inn i og bidra til å løse saker som måtte dukke opp på kort varsel og utenfor de faste rammene. 

Hos oss får du muligheten til å jobbe kreativt med datateknologi, og du må like å bli utfordret på dine egne kunnskaper. Du vil bli del av et godt arbeidsmiljø som består av høyt kompetente og motiverte medarbeidere med variert bakgrunn. 

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

 

Kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som har praktisk kompetanse og erfaring med å finne, sikre og analysere digitale spor fra ulike typer lagringsmedier – det som gjerne omtales som «digital forensics». Gode kunnskaper om digitale sporsteder, ulike operativsystemer og filsystemer er en forutsetning, og du må forstå hvordan digitale spor og teknologi kan utnyttes. 

Du bør ha fullført relevant utdanning på bachelornivå eller høyere. Særskilte kunnskaper og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. 

Kjennskap til scripting/programmering, nettverksprotokoller og analyse av skadevare er en fordel. 

Som person er du systematisk, løsningsorientert og svært nysgjerrig på ny teknologi. Du klarer å få oversikt over store mengder ustrukturert informasjon og presenterer funnene dine på en lett forståelig og ikke-teknisk måte både skriftlig og muntlig. Du må beherske norsk flytende og ha gode fremstillingsevner på engelsk. 

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. For autorisasjon i disse stillingene må du være norsk statsborger. 

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det. 

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, spesielt kvinner.

 

Vi tilbyr

  • gode muligheter for egenutvikling 
  • stor frihet i utførelsen av arbeidet 
  • mulighet til å vitne i retten for PST 
  • noe reisevirksomhet 
  • årslønn innenfor spennet kr 470 000–623 900 som avdelingsingeniør (SKO 1085) / overingeniør (SKO 1087) / senioringeniør (SKO 1181) / rådgiver (SKO 1434) /seniorrådgiver (SKO 1364) / politioverbetjent (SKO 0287). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner 
  • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %) 

 

Søknad og prosess 

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Bekreftede kopier av attester må da tas med. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. 

For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Kontaktpersoner

Thor Steinar Olsen
Avsnittsleder
Telefonnummer: 23 30 50 00

Hvem er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) -?

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Politiets sikkerheitsteneste (PST) er den nasjonale sikkerheits- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.