Helsenorge søker en fremoverlent integrasjonstekniker

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å være med å realisere digitale helsetjenester for innbyggere?

Helsenorge er den offentlige helseportalen som skal være befolkningens inngangsport til helsetjenesten på nett. Helsenorge tilbyr digitale tjenester som gir en enklere hverdag for pasienter og brukere i møte med helse- og omsorgssektoren. Portalen inneholder kvalitetssikret informasjon om sykdom og behandling, samt veiledning til tjenestetilbud og rettigheter. I tillegg gir Helsenorge tilgang til egen helseinformasjon, mulighet for elektronisk kommunikasjon med helsepersonell og selvbetjeningstjenester som timebestilling og fornying av resept. 

Helsenorge har omfattende integrasjoner med andre løsninger i helsesektoren, som f.eks. nasjonal kjernejournal, e-resept og elektroniske pasientjournaler (EPJ). Initiativene til nye, spennende, innovative og samfunnsnyttige løsninger på Helsenorge er mange og vi ønsker nå å styrke vår kapasitet og kompetanse for å sikre innføring av pasientens netthelsetjeneste. Vi søker i den anledning en integrasjonstekniker som kan hjelpe med oppfølging av integrasjonspartnere og svare ut tekniske spørsmål. 

For å sikre effektivitet i arbeidet med integrasjoner i Helsenorge-løsningen mot elektronisk pasientjournaler i primær- og spesialisthelsetjenesten, samt meldingsutveksling og ulike helseregister, trenger vi en handlekraftig teknisk ressurs. Som vår integrasjonstekniker skal du følge opp og bistå våre integrasjonspartnere, samt jobbe tett med utviklingsteamene og arkitektene på Helsenorge. 

Stillingen er fast og for tiden plassert i Avdeling løsningsutvikling, Seksjon innbyggertjenester. Seksjonen har i dag flere team med dyktige .NET- utviklere som jobber etter smidig utviklingsmetodikk. Du vil få mulighet til å jobbe sammen med dyktige designere, testere, arkitekter, utviklere og prosjektledere, som brenner for løsningene som leveres.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • å ha oversikt over, og eierskap til, integrasjoner mellom helsenorge.no og andre løsninger i utvikling og testmiljøer.
 • støtte og kommunikasjon med eksterne og interne integrasjonsparter
 • støtte ved feilanalyser
 • koordinering med funksjonelle og tekniske arkitekter internt, EPJ-leverandører og andre integrasjonsparter
 • å følge med på utvikling internt og eksternt, og følge opp å koordinere ved behov
 • støtte ved tekniske spørsmål vedrørende eksterne integrasjoner, oppsett og konfigurasjon
 • å holde team og prosjekter orientert om status og hendelser

Stillingen er nyopprettet og vi ønsker at du er med å forme innhold og ansvar i stillingen.

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • relevant høyere utdannelse fra høyskole og/eller universitet på minimum bachelornivå innen IT. Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke på stillingen. 
 • kompetanse på systemutvikling 
 • erfaring med å lese logger og teknisk feilsøking
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og praktiserer åpenhet og samarbeid.

Du må i tillegg

 • være fremoverlent og ta ansvar
 • ha gode evner til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet 
 • være handlekraftig og serviceorientert
 • være utadvendt, samarbeidsvillig og like å dele kompetanse
 • like å kommunisere med eksterne
 • være nysgjerrig og utforskende
 • være pragmatisk

Vi tilbyr

 • stilling som rådgiver (stillingskode 1434 Rådgiver) og årslønn som tilsvarer kr 505 800 – 658 300 (lønnstrinn 58 – 72), avhengig av søkerens kvalifikasjoner.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • moderne lokaler sentralt beliggende på Skøyen i Oslo

I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger 

Vi i Direktoratet for e-helse skal gjenspeile hele Norges befolkning og vi ønsker alle kvalifiserte søkere uansett alder, kjønn og bakgrunn, velkommen! Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi tilrettelegger gjerne arbeidsplassen for deg som har behov for det. 

Kontaktpersoner

Rikke Holmefjord
Seksjonsleder
Telefonnummer: (47) 480 47 833

Hvem er Direktoratet for e-helse?

Direktoratet for e-helse er nasjonal myndighet på e-helseområdet. Vi realiserer og forvalter nasjonale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren. Direktoratet skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren.  Vi jobber for et enklere helse-Norge.