Head of BI and Analytics

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Digitalisering, effektivisering og sterk vekst i våre Europeiske markeder gjør at Sector Alarm Group styrker sin IT-funksjon på flere områder. For å styrke vår satsning innenfor Datavarehus og Analyse søker Sector Alarm nå en Head of BI and Analytics. I denne rollen vil du være et viktig bindeledd mellom forretningssiden og IT, samt at du vil være en viktig premissgiver for hvordan Sector Alarm Group når sine forretningsmessige mål i årene framover.

Rekrutteringen gjøres i samarbeid med Kingbird Executive Search.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre at Sector Alarm bruker data og analyseverktøy for å kontinuerlig forbedre og effektivisere prosesser, herunder understøtte selskapets digitale transformasjon
 • Sikre kontinuerlig forbedring av konsernets datavarehusløsninger i samarbeid med systemeier, forretning, utviklere, superbrukere, eksterne leverandører og øvrige interessenter fra forretningssiden
 • Ta eierskap for at Sector Alarm benytter de analyser, rapporter og verktøy som er nødvendige for å kunne ta korrekte beslutninger nå og i fremtiden
 • Benytte analyser, og data og KPIer for å sikre gi råd og prioritere det som gir størst kundeverdi og effektivisering både internt i organisasjonen og eksternt til våre sluttkunder
 • Jobbe med kontinuerlig forbedring slik at våre ansatte stadig får tilgang til bedre, mer nyansert og relevant informasjon til sine beslutningsprosesser
 • Sikre at de data som er tilgjengelige for bedriften blir benyttet på en mest mulig optimal måte
 • Validere forutsetningene som ligger til grunn for tilgjengelige data
 • Benytte historiske data for å utvikle prediktive modeller

Som Head of BI and Analytics blir du en viktig sparringspartner for øvrige deler av organisasjonen, og vil samarbeide med både interne og eksterne utviklingsteam, forretningsutviklere, partnere og andre interessenter for å skape innovative løsninger.

Rollen innebærer personalansvar for interne BI-ressurser, samt et koordineringsansvar for BI-ressurser i andre land i en sterk matriseorganisasjon. Sector Alarm Group har en omfattende rapporteringsløsning basert på Microsoft sin BI- stack. Løsningen konsumerer data fra flere ulike kilder, blant annet Microsoft Dynamics 365 og Microsoft AX. Miljøet er i dag etablert on-premise, men ulike skytjenester vurderes for fremtidige implementering og utviklinger.

Hvem ser vi etter?

Vi søker deg som har solid erfaring med analytics og rapportering fra større virksomheter. Du har sterk kommersiell interesse og god teknisk forståelse, og har en drive for kontinuerlig forbedring. Du har gjerne erfaring med agil utviklingsmetodikk.

Vi ser etter en utadvendt person som kommuniserer godt både med forretnings- og teknologimiljøer. Innovasjon og kontinuerlig forbedring er viktige aspekter i rollen. Du får en selvstendig og synlig rolle, samt at du vil være en viktig bidragsyter til at selskapet når sine mål knyttet til videre vekst. Du vil arbeide sammen med høyt kvalifiserte kollegaer, kunder og teknologipartnere. Sector Alarm er en virksomhet med sterke verdier, prestasjonskultur og har en handlekraftig ledelse.

Vi tilbyr:

 • En hektisk hverdag med varierte arbeidsoppgaver
 • Gode kurs og interne programmer med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø i flotte lokaler på Storo i Oslo
 • Internasjonalt miljø med tett samarbeid over landegrenser

I denne stillingen får du en spennende mulighet i konsernet og du vil ha bred kontaktflate mot IT funksjonene i de europeiske datterselskapene. Stillingen vil rapporterer til Group IT Director.

Arbeidsted vil være på Hovedkontoret i Oslo. Søknadsfrist 9. April 2018.

Vi gjør oppmerksom på at plettfri vandel er en selvfølge, og utfyllende politiattest må fremlegges før ansettelse.

Kontaktpersoner

Frank Rygg
Group HR & Recruitment Specialist
Line Molland
Group HR & Recruitment Manager

Hvem er Sector Alarm Group?

Sector Alarm Group er et norsk konsern i sterk vekst og hadde i 2017 en omsetning på 2 milliarder. Siden etableringen i 1995 har vi utviklet selskapet til den nest største alarmleverandøren til bolig og SME i Europa med mer enn 500.000 alarmkunder. Vi har i dag 1700 medarbeidere i fem europeiske land; Norge, Sverige, Spania, Irland og Finland. Sector Alarm har gjennom fokus på riktige mennesker og gode konsepter en sterk posisjon i sine markeder. I et selskap med en offensiv vekststrategi tilbyr vi riktige mennesker spennende karrieremuligheter