Havarikommisjonen vil ha deg til sjøfartsavdelingen

Havariinspektør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Havarikommisjonen har ledig en interessant stilling som havariinspektør i sjøfartsavdelingen. Sjøfartsavdelingen undersøker sjøulykker med norske og utenlandske skip i norske farvann, herunder ulykker med fritidsbåter, samt ulykker med norske skip i utlandet. Videre undersøker avdelingen ulykker med norske militære fartøy. Målet med undersøkelsene er å øke sikkerheten på sjøfartsområdet. Våre medarbeidere er kompetente og brenner for faget sitt. Hver dag deltar de i samfunnsnyttig arbeid og gjennomfører undersøkelser som kan forebygge ulykker.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven for stillingen vil være å planlegge og gjennomføre sikkerhetsundersøkelser av sjøulykker, i henhold til aktuelt lovverk samt SHKs styringssystem og undersøkelsesmetodikk.

Oppgavene kan spenne fra å arbeide på et ulykkessted til å innhente og systematisere informasjon fra involverte fartøy og involverte sjøfolk, samt eventuelle vitner. Videre medfører arbeidet kontakt med produsenter, ulike fag- og forvaltningsmyndigheter i inn- og utland samt pårørende. Arbeidet vil også kunne bestå i å lede et undersøkelsesteam og bearbeide og analysere betydelige mengder informasjon. En stor del av arbeidet består av å utarbeide Havarikommisjonens offentlige rapporter i tråd med virksomhetens sikkerhetsfaglige rammeverk. Arbeidet skjer i en veksling mellom selvstendig arbeid og teamarbeid.

Stillingen kan inngå i vaktordning som godtgjøres etter egen særavtale.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • For stillingen kreves det relevant utdanning på fra universitet/høyskole på mastergradsnivå, fortrinnsvis innen operativt/nautisk område.
 • Relevant erfaring fra sivil og/eller militær maritim sektor vil bli tillagt stor vekt.
 • Erfaring med ulykkesundersøkelser eller annet sikkerhetsfremmende arbeid innen maritim sektor er en fordel. Kunnskap innenfor områdene sikkerhetsstyring, risikoanalyser eller annet analytisk sikkerhetsarbeid er også en fordel. Erfaring med prosjektledelse er ønskelig. Videre er erfaring fra offentlig forvaltning, opplæringsinstitusjoner eller klasseselskap ønskelig.
 • Som havariinspektør må du være i stand til å sette deg inn i komplekse og nye problemstillinger. Du må kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig, både på norsk og på engelsk.
 • Personlig egnethet vektlegges høyt, og stillingen krever gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • En havariinspektør må være nysgjerrig, lærevillig og ta initiativ til å sette seg inn i nye arbeidsmåter og fagområder. Man må ha analytisk evne, samt en strukturert og nøyaktig arbeidsform. Samtidig krever stillingen at man må være både løsningsorientert og fleksibel.

For å bli havariinspektør kreves det førerkort, minimum klasse B, og man må kunne sikkerhetsklareres til nivå HEMMELIG.

Hva får du hos oss?

 • Stillingen lønnes som havariinspektør fra kr. 720 000 til 840 000 avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse.
 • Vi har fleksibel arbeidstid og overtid kompenseres. Normalarbeidstid er 37,5 timer i uka inkludert spisepause, samt sommertid i perioden 15. mai–15. september.
 • Videre har vi et kompetent fagmiljø og gode muligheter for kurs og videreutdanning. Vi ønsker å legge til rette for trivsel på jobben med blant annet sosiale tilstelninger og vi har for tiden støtteordninger knyttet til fysisk aktivitet. Telefon er dekket av arbeidsgiver, og det gis støtte til bredbånd i henhold til gjeldende retningslinjer.
 • Det gis grunnleggende opplæring i SHK sine arbeidsmetoder og fagområder som er relevant for rollen som havariinspektør. SHK har for tiden en avtale om kurs ved Cranfield University i England, men opplæring foregår også i stor grad internt.
 • I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten, det vil blant annet si medlemskap i Statens pensjonskasse, noe som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt gunstige lånebetingelser.
 • Vi holder til i flotte lokaler i Lillestrøm med tilgang til parkering.
 • Det må regnes med noe reisevirksomhet.

Andre opplysninger

SHK gjør oppmerksom på at vi benytter bakgrunnssjekk i våre ansettelsesprosesser og at Personalhuset Search & Selection bistår oss i rekrutteringen.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

SHK legger vekt på mangfold og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av alder, kjønn, kulturell bakgrunn, funksjonsevne eller hull i CV.

For mer informasjon om stillingene, kontakt Ida Opaker i Personalhuset Search & Selection på tlf.: +47 952 24 152 eller Dag S. Liseth, avdelingsdirektør i sjøfartsavdelingen på tlf.: +47 924 92 793. 

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi ber deg derfor om å sende søknad og CV via lenken i annonsen som fører deg inn i SHK sitt rekrutteringssystem. Da kan vi behandle din søknad og dine opplysninger på en trygg og sikker måte.

Kontaktpersoner

Dag Sverre Liseth
Avdelingsdirektør i sjøfartsavdelingen
Telefonnummer: +47 924 92 793
Ida Opaker
Seniorrådgiver Personalhuset
Telefonnummer: +47 952 24 152

Hvem er Statens Havarikommisjon -?

Statens havarikommisjon (SHK) har som oppgave å undersøke ulykker og alvorlige hendelser innen luftfarts-, jernbane-, veg-, sjøfarts- og forsvarssektoren. Formålet med undersøkelsene er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebygging av ulykker i transport- og forsvarssektoren. Statens havarikommisjon skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld eller ansvar. SHK er lokalisert i moderne lokaler i Lillestrøm.