Havariinspektør - Vei

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

Veiavdelingen undersøker utvalgte alvorlige veitrafikkulykker i Norge med sikte på å forebygge transportulykker. Våre medarbeidere på avdelingen er kompetente og brenner for faget. Hver dag får de delta i samfunnsnyttig arbeid og gjennomføre undersøkelser som kan være med på å kartlegge forhold for å forebygge ulykker.

Statens havarikommisjon for transport kan nå tilby en interessant stilling i veiavdelingen med gode muligheter for faglig utvikling, utfordringer og variasjon. Som havariinspektør må du være i stand til å sette deg inn i komplekse og nye problemstillinger og du må kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig.

Hovedoppgaven for stillingen vil være å planlegge og gjennomføre sikkerhetsundersøkelser av utvalgte veitrafikkulykker i henhold til aktuelt lovverk samt SHTs styringssystem og undersøkelsesmetodikk. Dette innebærer å samle informasjon fra ulykkessted, involverte kjøretøy og involverte trafikanter, samt eventuelle vitner. Videre medfører det kontakt med produsenter og entreprenører, ulike fag- og forvaltningsmyndigheter og interesseorganisasjoner samt pårørende. Arbeidet vil bestå i å innhente, sortere og analysere store mengder informasjon, for deretter å dokumentere undersøkelsene i skriftlige, offentlige rapporter. Arbeidet skjer i en veksling mellom individuelt arbeid og gruppearbeid og krever gode samarbeidsevner og fleksibilitet.

Stillingen kan inngå i egen vaktordning som godtgjøres etter egen særavtale. 

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Praksis fra kjøretøyrelatert virksomhet vektlegges og erfaring med nyere teknologi/elbiler er relevant. 
 • Erfaring med ulykkesundersøkelser, kontroll eller tilsyn og/eller annet trafikksikkerhetsarbeid er ønskelig.
 • Relevant erfaring med prosjektarbeid-/ledelse og offentlig virksomhet er ønskelig.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Førerkort minimum klasse B.
 • Må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG.

Personlige egenskaper

 • Analytisk evne samt en strukturert og nøyaktig arbeidsform.
 • Løsningsorientert, motivert, initiativrik og fleksibel.
 • Evne til å veksle mellom selvstendig arbeid og teamarbeid.
 • Være lærevillig, åpen, søkende og tillitvekkende.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Må kunne jobbe både praktisk og analytisk.

Personlig egnethet vektlegges høyt, herunder å kunne leve opp til SHTs verdier: troverdig, kompetent, nytenkende og medmenneskelig.

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som havariinspektør fra kr 660 000 til 755 000. Det trekkes 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.
 • For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Gode muligheter for kurs- og videreutdanning.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode personalordninger og flotte lokaler med tilgang til parkering i Lillestrøm.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Telefon dekket av arbeidsgiver
 • Godt arbeidsmiljø, med sosiale tilstelninger som sommerfest og julebord gjennom året.

Andre opplysninger

SHT gjør oppmerksom på at vi benytter bakgrunnssjekk i våre ansettelsesprosesser.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

SHT legger vekt på mangfold og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av alder, kjønn, kulturell bakgrunn eller hull i CV.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

For mer informasjon om stillingene, kontakt Ida Opaker i Personalhuset Search & Selection tlf.: 952 24 152 eller Rolf Mellum, avdelingsdirektør i veiavdelingen på tlf.: 958 94 802. 

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi ber deg derfor om å sende søknad og CV via lenken i annonsen som fører deg inn i SHT sitt rekrutteringssystem. Da kan vi behandle din søknad og dine opplysninger på en trygg og sikker måte. 

 

OM OSS I PERSONALHUSET
Siden 2001 har tusenvis av mennesker fått jobb igjennom oss. I dag er vi det største norskeide rekrutterings- og bemanningsselskapet i Norden.

Kontaktpersoner

Ida Opaker
Personalhuset Search & Selection
Mobil: 952 24 152
Rolf Mellum
Avdelingsdirektør
Mobil: 958 94 802

Hvem er Statens havarikommisjon for transport (SHT) ?

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har som oppgave å undersøke ulykker og alvorlige hendelser innen sivil luftfart, jernbane, vei og sjøfart. SHT har i dag 51 fast ansatte og er lokalisert i moderne lokaler i Lillestrøm. Fra juli 2020 vil Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) bli slått sammen med Statens havarikommisjon for transport (SHT) til en felles havarikommisjon.