Havariinspektør til luftfartsavdelingen

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

Luftfartsavdelingen undersøker ulykker og alvorlige luftfartshendelser i Norge, både sivilt og militært. Avdelingen vil ha en koordinerende rolle for undersøkelser av ulykker og hendelser i forsvarssektoren. Målet med undersøkelsene er å forebygge ulykker og øke sikkerheten på luftfartsområdet. Avdelingen vil bestå av 12 medarbeidere med ulik kompetanse.

Havarikommisjonen kan nå tilby en spennende stilling i luftfartsavdelingen med gode muligheter for faglig utvikling, store faglige utfordringer og stor variasjon. Som havariinspektør må du være i stand til å sette deg inn i komplekse og nye problemstillinger og du må kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig.

Hovedoppgaven for havariinspektørstillingen vil være å planlegge og gjennomføre sikkerhetsundersøkelser av luftfartsulykker i henhold til aktuelt lovverk samt etatens styringssystem og undersøkelsesmetodikk. Oppgavene kan spenne fra arbeid på ulykkessted, innhente og analysere informasjon, samtale med vitner og informanter på alle nivå til kontakt med produsenter, ulike fag- og forvaltningsmyndigheter samt pårørende. Arbeidet vil også bestå i å lede undersøkelsesteam, samle, sortere og analysere betydelige mengder informasjon for deretter å dokumentere undersøkelsene med skriftlige, offentlige rapporter. Havarikommisjonen er en relativt liten etat som skal dekke et stort område, fleksibilitet er derfor en nødvendighet.

For stillingen som havariinspektør bør du kunne utføre praktisk arbeid på et ulykkessted eller på et verksted, samt forstå konstruksjons-, produksjons- og vedlikeholdsunderlag, eller ha gode nok kunnskaper til å bestille og kontrollere arbeid fra relevante fagmiljøer.

I stillingen vil det gis grunnleggende opplæring i relevante fagområder knyttet til rollen som havariinspektør. Dette gjøres både internt og blant annet ved Cranfield universitet i England.

Stillingen kan inngå i egen vaktordning som godtgjøres etter egen særavtale. 

Kvalifikasjoner

 • Til stillingen som havariinspektør er det et krav om utdanning fra universitet/høyskole (minimum masternivå) gjerne innen teknisk naturvitenskapelig fagkrets, adferds- og/eller sikkerhetsfaglig retning. Lang erfaring  og solid kunnskap om forsvarssektoren gjennom f.eks Krigsskolen og arbeidserfaring i Forsvaret kan kompensere for utdanningskravet.
 • Relevant erfaring med prosjektarbeid-/ledelse vil vektlegges. 
 • Erfaring med relevant sikkerhetsarbeid er ønskelig.
 • Relevant erfaring fra offentlig virksomhet er ønskelig.
 • Relevant erfaring fra Forsvaret er ønskelig. 
 • Førerkort minimum klasse B.
 • Må kunne sikkerhetsklareres til minimum nivå HEMMELIG.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk.

 Personlige egenskaper

 • Analytisk evne samt en strukturert og nøyaktig arbeidsform.
 • Løsningsorientert, motivert, initiativrik og fleksibel.
 • Evne til å veksle mellom selvstendig arbeid og teamarbeid.
 • Være lærevillig, åpen, søkende og tillitvekkende.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Må kunne jobbe både praktisk og analytisk.
 • Personlig egnethet vektlegges høyt, herunder å kunne leve opp til Havarikommisjonens verdier: troverdig, kompetent, nytenkende og medmenneskelig.
 • Fysisk egnet til å ferdes på vanskelig tilgjengelige ulykkessteder. 

Vi tilbyr

 • Stillingene lønnes som havariinspektør fra kr 660 000 til 755 000. Det trekkes 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse. 
 • For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
 • Gode muligheter for kurs- og videreutdanning. 
 • Fleksibel arbeidstid, overtid kompenseres.
 • Gode personalordninger og flotte lokaler i Lillestrøm. 
 • Trening i arbeidstiden.
 • Telefon dekket av arbeidsgiver.
 • Godt arbeidsmiljø. 

Andre opplysninger 

 • SHK gjør oppmerksom på at vi benytter bakgrunnssjekk i våre ansettelsesprosesser. 
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. 
 • SHK legger vekt på mangfold og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av alder, kjønn, kulturell bakgrunn eller hull i CV. 
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

For mer informasjon om stillingen, kontakt Dag Haavardsen i Personalhuset Search & Selection tlf.: 970 78 748 eller Kåre Halvorsen, avdelingsdirektør luftfart på tlf.: 995 27 405. 

Har du spørsmål om stillingen vil henvendelser bli besvart fra 10.08.20 grunnet ferieavvikling. Er det noe som haster, ta kontakt på mail eller telefon.

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi ber deg derfor om å sende søknad og CV via lenken i annonsen som fører deg inn i SHK sitt rekrutteringssystem. Da kan vi behandle din søknad og dine opplysninger på en trygg og sikker måte. 

Adresse: SOPHIE RADICHS VEI 17, 2003 Lillestrøm

Kontaktpersoner

Dag Haavardsen
Personalhuset Search & Selection
Telefonnummer: 970 78 748
Kåre Halvorsen
avdelingsdirektør luftfart
Telefonnummer: 995 27 405

Hvem er Statens havarikommisjon (SHK)?

Statens havarikommisjon (SHK) har som oppgave å undersøke ulykker og alvorlige hendelser innen luftfarts-, jernbane-, veg-, sjøfarts- og forsvarssektoren. Formålet med undersøkelsene er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebygging av ulykker i transport- og forsvarssektoren. Statens havarikommisjon skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld eller ansvar. SHK er lokalisert i moderne lokaler i Lillestrøm.