Har du tatt matte- eller fysikkfag på masternivå?

Vi søker forsker innen elektro-optikk, sensorer og signaturkontroll!

Stillingsbeskrivelse

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har høy aktivitet innen elektro-optiske sensorer og elektromagnetisme og studerer hvordan kunnskap om disse kan benyttes for å gi Forsvaret økt beskyttelse. Et eksempel er utvikling, teoretisk forståelse og riktig bruk av kamuflasje.

En viktig del av arbeidet vil, gjennom faglig nysgjerrighet, være å bidra til økt forståelse av synligheten til norske styrker når disse avbildes med ulike, moderne sensorer. Dette gjøres ved å kombinere teoretisk og eksperimentelt arbeid via simuleringer og analyse. 

Deler av arbeidet vil være å bidra til at FFI holder seg faglig oppdatert via samarbeid med fagmiljøer internasjonalt og ved publiseringer av egen forskning ved internasjonale konferanser eller tidsskrifter.

Vi søker en forsker med følgende primære ansvarsområder:

  • Planlegge og gjennomføre forskningsaktiviteter innen elektro-optikk og kamuflasje  
  • Rapportere resultatene til Forsvaret skriftlig og muntlig
  • Planlegge målekampanjer, analyser og teoretiske studier sammen med prosjektansvarlig

FFI er en prosjektorganisasjon, og det kan derfor bli aktuelt å bidra i andre prosjekter enn stillingens primære arbeidsområde.   

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning på masternivå, med gode resultater i fysikk og matematikk – kunnskap som skal brukes til å gjennomføre eksperimenter, analysere data og gi økt teoretisk innsikt.

Det er en fordel med kjennskap til statistiske metoder, programmering, optikk og elektromagnetisme.

Vi søker deg som er faglig nysgjerrig og som har evne til å sette teoretisk kunnskap ut i praktiske løsninger. Forskerstillingen krever at du har et ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdragsgivere. Du liker å holde deg oppdatert, slik at du kan bidra til at FFI alltid ligger et steg foran. 

Du må både ha gode samarbeidsevner og kunne håndtere leveringsfrister sammen med faggruppen, så vel som å ta egne initiativ og arbeide selvstendig. Vi vektlegger personlig integritet og egnethet, og evne til å formidle funn og forskingsresultater til oppdragsgiver.

Vi krever god skriftlig og muntlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Nyutdannede oppfordres spesielt til å søke. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen. Les om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby varierte, spennende og faglig utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnsplassering på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring.Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Send søknad merket referansenummer 2019/00685 vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, og attester fra arbeidserfaring som er relevante for stillingen, fra www.ffi.no innen 22. april 2019.

Kontaktpersoner

Morten Huseby
Telefonnummer: +47 63 80 76 02

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger