Har du solid ledererfaring og god innsikt i innovasjonsarbeid fra ulike forsknings- og bedriftsarenaer?

Avdelingsdirektør for Avdeling for industri og tjenestenæringer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Har du solid ledererfaring og god innsikt i innovasjonsarbeid fra ulike forsknings- og bedriftsarenaer? Vi søker en direktør til vår største fagavdeling for næringsrettet forskning.

Forskningsrådet har et viktig oppdrag og stadig flere å spille sammen med i forskningsmiljøene og næringslivet for å bidra til omstilling og bærekraft.    

Avdelingen har ansvaret for forsknings- og innovasjonsinvesteringer på nær én milliard kroner per år og for ordningene BIA, FORNY og STUD-ENT. Målgruppen vår er både nytt og etablert næringsliv i tillegg til forskere, entreprenører og TTO-er ved utdannings- og forskningsinstitusjonene. De som får støtte fra oss, er særlig prosess- og vareproduserende industri, bygg-, IKT- og helsenæring, reiseliv og tjenestenæringer. Dette er også prosjekter med tydelig digitaliserings- og bærekraftperspektiver. 

Vi har også ansvaret for en del internasjonale samarbeid og er involvert i strategi- og utviklingsarbeid som for eksempel såkalt "21-arbeid".      

Som vår nye avdelingsdirektør skal du være med på å utvikle avdelingen og våre ansvarsområder gjennom mye samarbeid med resten av ledelsen og styresystemet i Forskningsrådet, si tillegg til samarbeid med næringsaktører, forskningsinstitusjoner, offentlige virksomheter og departementer.

Hovedarbeidsoppgaver

 • lede forvaltningen og videreutvikling av investeringsordningene våre
 • personalansvar for cirka 20 medarbeidere
 • følge opp porteføljestyret for industri og tjenestenæringer
 • samarbeid og dialog med interne og eksterne aktører
 • andre ledelsesoppgaver knyttet til å utvikle Forskningsrådets strategisk og organisatorisk

Vi søker en leder som

 • har høyere relevant utdanning
 • har god innsikt i norsk kunnskapsbasert næringsliv
 • har erfaring fra forskning, innovasjon og ledelse innenfor relevante områder
 • er en pådriver for utvikling og skaper resultater
 • er trygg i lederrollen og har evnen til å inspirere og motivere medarbeiderne
 • kan kommunisere godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Vi tilbyr deg

 • en unik mulighet til å påvirke utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv
 • en lederstilling i et godt arbeidsmiljø i en sterk kunnskapsorganisasjon
 • lønn etter avtale
 • medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger
 • sosiale goder som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte 

Søknadsinformasjon

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med områdedirektør Anne Kjersti Fahlvik på SMS på mobil 400 63 500. Se også våre nettsider på www.forskningsradet.no

Kontaktpersoner

Anne Kjersti Fahlvik
Områdedirektør
Mobil: 400 63 500

Hvem er Forskningsrådet?

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.