Har du relevant fagkompetanse, interesse for kommune- og arealplanlegging og har lyst til å være med på å påvirke utviklingen i Eidsvoll?

Arealplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Du er kanskje den vi leter etter til nyopprettede stilling som arealplanlegger på planavdelingen. Planavdelingen har i dag syv ansatte inkludert avdelingsleder. 

 

Arbeidsområde: 

Omfatter i hovedsak behandling av private reguleringsplaner og utarbeiding av arealplaner i kommunens egen regi. Dette inkluderer saksforberedelse til politisk behandling, medvirkning og samarbeid med kommunens innbyggere, myndigheter, utbyggere og andre interessenter. Deltakelse i oppbygging og administrering av kommunens digitale arealplanbase, som er basert på GIS/LINE.

 

Kvalifikasjoner

Det kreves høyere utdanning som arealplanlegger/landskapsarkitekt/ arkitekt/sivilingeniør/ingeniør/annet relevant fagområde, og det er ønskelig med relevant erfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet. 

Vi legger ellers vekt på at den som ansettes: 

 • har evner til å arbeide selvstendig, men også i team, er initiativrik og kreativ
 • har god erfaring med bruk av digitalt planverktøy til produksjon og forvaltning av arealplaner
 • har kjennskap til offentlig saksbehandling etter plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne og er serviceinnstilt
 • har gode norskkunnskaper
 • er positiv og bidrar til å bevare og videreutvikle et godt arbeidsmiljø 

 

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende planoppgaver i tilknytning til kommunens utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt
 • Flexitidsordning
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid

 

Tilsetting i kommunen skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Søkeren kan påregne bruk av egen bil i tjenesten. Bruk av egen bil godtgjøres etter statens satser.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til virksomhetsleder: Tonje Bekkadal, tlf 66 10 71 37 / 91 11 04 41.

Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link i annonse: "Send søknad / Søk på denne stillingen", da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.

Kontaktpersoner

Tonje V Bekkadal Eik
Virksomhetsleder - Kommunal forvaltning
Telefonnummer: (+47) 66 10 71 37

Hvem er Eidsvoll kommune?

Trivsel og vekst i grunnlovsbygda

Eidsvoll kommune ligger sentralt på Romerike, nært Gardermoen og med god kommunikasjon til Oslo med blant annet to togavganger i timen fra Dal stasjon og tre togavganger i timen fra Eidsvoll stasjon. Kommunen har ca 24.500 innbyggere, og er en av fylkets raskest voksende kommuner med en årlig befolkningsvekst på ca 2,5%. Det skjer for tiden viktige endringer i kommunen, med betydelig boligbygging, fortetting, sentrumsutvikling, utbygging av offentlig tjenesteproduksjon og store infrastrukturprosjekter. Les mer her