Har du lyst til å være med på å påvirke hvordan politiet skal jobbe i fremtiden?

To virksomhetsarkitekter til Innovasjonsseksjonen i Virksomhetsutviklingsavdelingen

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi har nå ledig to faste stillinger som virksomhetsarkitekter. Stillingene er en stor mulighet for deg som har lyst til å være med å påvirke hvordan politiet skal jobbe i fremtiden. Som virksomhetsarkitekt vil du jobbe i skjæringspunktet mellom fagsiden i politiet og IKT. Sammen med prosesseiere og ansatte i politiet vil du jobbe med å etablere og følge opp målbilder og veikart for utvikling av politiet på spennende områder som f.eks. etterretning, forebygging og virksomhetsstyring. Du vil også være med å utvikle arkitekturpraksisen vår og delta i strategiarbeid og planlegging av utviklingstiltak i politiet. 

Stillingene tilhører Innovasjonsseksjonen, som er en del av Virksomhetsutviklingsavdelingen i Politidirektoratet. Seksjonen består for tiden av 9 medarbeidere, med bl.a. fire virksomhetsarkitekter. Innovasjonsseksjonen skal bidra til utvikling av politiet gjennom digitalisering, arkitekturstyring, innovasjon og en effektiv IKT-funksjon. Som arkitekt vil du samarbeide på tvers i POD, etaten og med Politiets IKT-tjenester. Vi søker etter deg som både kan tenke helhetlig og langsiktig, men også finne forbedringer underveis. Du må også være selvgående og vise initiativ i det daglige.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle og forvalte politiets virksomhetsarkitektur på prioriterte områder
 • Lede arbeidet med å etablere målbilder og veikart for utvikling av politiets virksomhet
 • Bringe inn teknologiperspektivet i virksomhetsutvikling og innovasjon i etaten
 • Delta i utarbeidelse og valg av konsepter gitt politiets mål, strategi og virksomhetsarkitektur
 • Analysere nåsituasjon og foreta konsekvensanalyser
 • Følge opp at vedtatte målbilder og veikart følges
 • Bidra i porteføljestyringsprosessen i politiet

Kvalifikasjoner

Du har:

 • Relevant høyere utdanning på mastergradsnivå fra universitet/høyskole. Særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Minimum 5 års erfaring som virksomhetsarkitekt, hvor du kan vise til oppnådde resultater fra tidligere arbeidsforhold
 • Svært god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Det er ønskelig at du har:

 • Utdanning innenfor et teknologisk fagområde
 • Kjennskap til et eller flere arkitekturrammeverk.
 • Relevant erfaring fra arkitekturarbeid i et miljø som jobber smidig med produktutvikling
 • Erfaring med prosessmodellering, informasjonsarkitektur, applikasjonsarkitektur, prosjektledelse, systemutvikling, AI/maskinlæring, data analytics, data science, IoT, eller arkitekturverktøy 

Den som skal tilsettes i politi- og lensmannsetaten, herunder i Politidirektoratet, må ha plettfri vandel. Til bruk for vandelskontrollen skal søkeren fremlegge uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiregisterloven § 41. Vedkommende som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig

Personlige egenskaper

 • Du er helhetstenkende og analytisk, hvor du ser sammenhenger og viser forretningsforståelse
 • Du er positiv og løsningsorientert, hvor du visualiserer og forklarer problemstillinger
 • Du liker å jobbe i team og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, hvor du er flink til å lytte, er ydmyk, lærevillig og sosial

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (SKO 1364), fra kr 600 000-900 000 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se www.spk.no for mer info)
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktpersoner

Wilfred Østgulen
Seksjonssjef
Telefonnummer: 90745660

Hvem er Politidirektoratet?

Politiet skal sikre trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politidirektoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og er det øverste ledelsesnivået i politiet. Politidirektoratet har tre overordnede roller: Gjennomføre regjeringens politikk, være faglig rådgiver, samt å styre, lede og utvikle politi- og lensmannsetaten. Politiet skal være en forutsigbar, handlekraftig og fleksibel etat til det beste for befolkningen. Politiets distrikter og særorgan består til sammen av nær 17.000 dedikerte medarbeidere. Les mer på politiet.no.