Har du lyst til å være med å lede et av landets mest spennende prosjekter innen cybersikkerhet?

Erfarne prosjektledere innen cybersikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mai, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ser etter deg som er teknolog og har erfaring innen prosjektfaget, til å være med å lede vårt viktigste nasjonale prosjekt innen cybersikkerhet.

Prosjektet «P2950 Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI)» skal utvikle den nasjonale evnen til å detektere og håndtere cyberangrep i kritisk infrastruktur. Prosjektet skal ta frem neste generasjons deteksjons- og analysekapasitet ved bruk av blant annet maskinlæring og automatisk skadevareanalyse. Dette er en del av satsningen som understøtter regjeringens nasjonale strategi for digital sikkerhet.

Du bør ha kompetanse og kjennskap til flere prosjektmetodikker og arbeidsprosesser innen utvikling av komplekse IT-løsninger, og evne å tilpasse fremgangsmåte etter forholdene. Du har et øye for detaljer, samtidig som du holder fokus på det store bildet. Videre er du en selvgående person som kan arbeide etter instruksjoner, men som ikke nødvendigvis trenger de. Du er strukturert, prosessorientert og du bidrar til godt samarbeid. Er du i tillegg opptatt av truslene i det digitale rom og sikkerhetsteknologier er det deg vi ser etter!

Prosjektet holder til på Havnelageret i Oslo hos Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC). NCSC er det nasjonale senteret som bistår i håndteringen av alvorlige IKT-sikkerhetsangrep mot viktig samfunnsinfrastruktur i Norge. Dette gjøres fra et topp moderne og stort operasjonssenter som til enhver tid holder seg oppdatert på trusselbildet. Prosjektet er leverandør til både NCSC og Forsvaret.

NSM søker en til to prosjektledere for å lede ulike deler av prosjektet frem til det termineres i 2023.

Les mer om hva vi jobber med: https://www.digi.no/artikler/vil-avmystifisere-norges-overvaking-av-trafikk-pa-internett/479839 (bak betalingsmur)

Arbeidsoppgaver:

 • Lede prosjektarbeid innenfor et definert ansvarsområde med alle dets aktiviteter fra start til slutt.
 • Bidra til forventningsavklaring hos interessenter, samt balansere viktige prioriteringer.
 • Støtte team i prosjektaktivitetene, og koordinere med omkringliggende aktiviteter.
 • Bidra i overleveringsfasen fra prosjekt- til linjeaktivitet.
 • Samarbeid og koordinering med prosjektlederteamet

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning (masternivå) innen prosjektledelse, informasjonssikkerhet, informasjonsteknologi eller tilsvarende. Lang og relevant erfaring kan kompensere for krav til formell utdanning.
 • Relevant erfaring med prosjektledelse innen teknologiske prosjekter.
 • God språklig forståelse og fremstilling på norsk og engelsk.
 • Må kunne sikkerhetsklareres på høyeste nivå
 • Det er ønskelig med:
  • Erfaring og kunnskap om prosjektmetodikk og smidige metoder (SCRUM, PRINCE2 Agile, e.l.).
  • Erfaring med graderte - og/eller komplekse informasjonssystemer.
  • Forståelse for sammenhengen mellom IT og forretning.
  • God forståelse for informasjonssikkerhet.

Personlige egenskaper:

 • Høy gjennomføringsevne, engasjert og nytenkende.
 • God evne til samarbeid, koordinering og kommunikasjon.
 • Selvgående, strukturert og analytisk.
 • Lederegenskaper.

Vi kan tilby:

 • Samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En av Norges mest spennende arbeidsplasser for deg som er opptatt av IKT-sikkerhet
 • Et godt arbeidsmiljø hvor kompetanse verdsettes
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til trening i arbeidstiden
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Moderne kontorlokaler få minutters gange fra Oslo S

Stillingene er plassert som Rådgiver (SKO 1434) / Seniorrådgiver (SKO 1364) avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres på høyeste nivå.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Kontaktpersoner

Camilla Husum Vold
Prosjektleder
Mobil: 975 44 787
Vigdis Grønhaug
Avdelingsdirektør
Mobil: 992 08 244

Hvem er Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)?

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste.

NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å:

 • gi råd og veiledning
 • utvikle sikkerhetstiltak
 • varsle og håndtere alvorlige dataangrep
 • føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverk

NSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet.