Har du lyst til å sørge for at DNB har god fysisk sikring av verdier og kritisk IT-infrastruktur?

Fagleder fysisk sikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

DNB er Norges største finanskonsern og har et av landets fremste fagmiljøer innen sikkerhet. Konsernsikkerhet jobber for DNB i alle de 17 land konsernet har kontorer. Tilnærmingen til sikkerhet er løpende under utvikling og modernisering, slik at vi stadig skal være tilpasset ny teknologi og endringer i trusselbildet. Vi har ambisjoner om å være et av Europas ledende sikkerhetsmiljøer innen finansnæringen.

Nå leter vi etter deg som har stå-på-vilje og trigges av tanken på å drive utviklingen av fysisk sikkerhet fremover, som en del av det helhetlige sikkerhetsarbeidet. Du blir den fremste rådgiver på feltet fysisk sikkerhet, og sentral i utvikling og vedlikehold av DNBs rutiner og standarder innen dette arbeidsfeltet. I dette ligger at du er en sterk fagperson som er fremste premissleverandør på feltet, du har stor evne og vilje til å holde deg løpende oppdatert om den faglige utviklingen, med et særlig blikk for utfordringer knyttet til fysisk sikring av IT-infrastruktur.

Divisjonen Konsernsikkerhet har for tiden 20 medarbeidere, er organisert i People & Operations og har ansvar for DNBs helhetlige håndtering av sikkerhet (security). Det omfatter sikkerhetsstyring, informasjonssikkerhet, trusseletterretning, personellsikkerhet, fysisk sikkerhet og krisehåndtering i DNB. Vi samarbeider tett med DNBs divisjon for IT-sikkerhet og –risikostyring, og med compliance-miljøene på konsernnivå.

Ansvarsområder:

 • Faglig ledelse av fysisk sikkerhet i konsernet (fysisk/elektronisk sikring og vakthold)
 • Overvåke internasjonale trender og utviklingen i lovverket/ regelsett innenfor fagområdet
 • Sikre en helhetlig og risikobasert utvikling av fagområdet
 • Være aktivt i dialog med relevante områder i konsernet
 • Anbefale og følge opp risikoreduserende tiltak
 • Utarbeide relevant styringsinformasjon, som kravdokumenter og prosesser
 • Delta i øvrig sikkerhetsarbeid i avdelingen, herunder 24/7 vaktordning (telefonvakt)

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på universitets-/høgskolenivå (relevant erfaring og realkompetanse kan kompensere for manglede utdanning)
 • Meget god kompetanse innenfor fagområdet fysisk sikkerhet, og spesielt innen elektronisk sikring
 • En overordnet og helhetlig forståelse for sikkerhet, og fysisk sikkerhet som del av dette
 • God forretningsmessig forståelse
 • God kunnskap om relevante lovbestemmelser,herunder GDPR og Sikkerhetsloven
 • Gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Sterk på gjennomføring, løsningsorientert og initiativrik
 • Forbedringsorientert
 • Strukturert arbeidsform
 • Gode samarbeidsevner samt
 • Evne til å dele kunnskap og erfaringer med kollegaer
 • Evne til å formidle komplekst budskap
 • Stillingen rapporterer til seksjonsleder krisehåndtering og fysisk sikkerhet.

Kontaktpersoner

Rannveig Hiis-Hauge
Telefonnummer: +47 97 98 19 91