Har du lyst til å påvirke digitaliseringen av Norge?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for Digitalisering (DIG) er en spennende, samfunnsviktig og faglig utfordrende arbeidsplass, kjennetegnet av høy kompetanse, stor intensitet, bred kontaktflate og samarbeid både med store deler av offentlig sektor, næringsliv og sterke teknologimiljøer. 

DIG har ansvaret for Altinn som nasjonal samhandlings- og integrasjonsplattform for offentlig sektor og mellom offentlig og privat sektor. Vi har også ansvar for informasjonsforvaltning, samt grensesnitt mot registre og andre felleskomponenter.

Vi har nå en fast stilling som forretningsnær virksomhetsarkitekt med sikkerhet- og salgskompetanse i seksjonen Strategi, Innovasjon og Forretningsutvikling. Altinn.no har nylig fått et nytt design, og nå starter jobben med å modernisere tjenestene i Altinn. Sittende regjering har nettopp tildelt midler for Helhetlig Tilgangsstyring på tvers av offentlig sektor og tilrettelegging for tverrsektoriell samhandling. Vi har nå behov for en engasjert og dyktig ressurs som kan ta en ledende rolle i dette arbeidet. Dette innebærer også samarbeid med informasjonsforvaltningsmiljøet i avdelingen der vi blant annet legger til rette for bedre oversikt av data, beskrivelser av data, hvordan få tilgang til data, som vil gi et større potensiale for gjenbruk av data. Dette er en viktig forutsetning for å øke tverrsektoriell samhandling i offentlig sektor.

Stillingen vil passe for deg som har den rette kombinasjonen av strategisk forståelse, teknisk kompetanse og forretningsmessig teft. Passer denne beskrivelsen din profil og du ønsker å bruke din kompetanse for å bygge et smartere samfunn, da kan dette være jobben for deg! 

Arbeidsoppgaver

 • sikre best mulig kundeopplevelse i de digitale kundereisene
 • delta i konseptarbeid for tiltakene i handlingsplanen
 • faglig arkitekturstøtte for løsningsansvarlig og produkteiere
 • delta i arkitekturstyring og modellering- DIG arkitekturråd
 • kontinuerlig forbedre våre løsninger
 • delta i vår satsning Innovation@Altinn
 • identifisere nye anvendelsesområder for forretningsområdene til DIG
 • deltagelse i utarbeidelse, foredling og iverksettelse av Altinnstrategien og dens handlingsplan 

Kvalifikasjoner

 • utdanning på mastergradsnivå, f.eks innen it-fag, virksomhetsarkitektur, sikkerhet eller design Realkompetanse med særskilt relevans for stillingen kan kompensere for noe av utdanningskravet.
 • må ha god kompetanse om virksomhetsarkitektur og digitalisering, bør ha erfaring med TOGAF eller annet metodeverk
 • bør ha vist evne til å se muligheter, sette mål og beskrive utviklingsbehov knyttet til digitalisering
 • bør ha erfaring med agil utviklingsmetodikk og tverrfaglige team
 • bør ha kunnskap om UX, tjenestedesign og design thinking
 • kjennskap til digitaliseringspolitikken, de nasjonale felleskomponentene og samhandlingsarenaene i offentlig sektor er en fordel
 • har erfaring og kunnskap innen virksomhetsarkitektur
 • kjenner utfordringene og mulighetene med digitalisering gode kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • arbeider selvgående, er ansvarsfull og strukturert
 • må ha gode samarbeidsevner, med evne til å lede
 • bidra til god kompetansedeling og kommunikasjons- og informasjonsflyt internt i avdelingen 
 • er proaktiv, ideskapende og kreativ
 • flink til å se sammenhenger og nye muligheter
 • uredd og komfortabel med å snakke til forsamlinger
 • engasjert i det du gjør og har en skikkelig stå-på-vilje
 • en erfaren lagspiller som bidrar til løfte hele laget 

Vi tilbyr

 • et arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen 
 • gode ordninger for opplæring og videreutvikling 
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Arbeidssted vil være Brønnøysund, men arbeidssted ved vårt kontor i Oslo kan også vurderes.

Stillingen er fast og for tiden plassert ved avdeling for Digitalisering. Den er avlønnet som seniorrådgiver med årslønn kr. 524 200-848 800 avhengig av utdanning og kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte personer. Det blir trukket 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse fra lønnen din. Prøvetiden er seks måneder.

En arbeidsplass med stort mangfold

Som IA-etat (Inkluderende Arbeidsliv) er vi opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemning, kulturell eller etnisk bakgrunn.

For å bli vurdert som søker må du legge ved CV og vitnemål/attester ved den elektroniske søknaden.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke 

Kontaktpersoner

Kristine Aasen
Underdirektør
Telefonnummer: 974 01 947

Hvem er Brønnøysundregistrene?

Brønnøysundregistrene har 560 ansatte og sørger for orden og oversikt over økonomiske forhold i Norge. Vi legger sterk vekt på digitalisering og forenkling av kontakten mellom myndigheter, næringsliv og befolkningen, noe som legger grunnlag for økt verdiskapning nasjonalt. Mer om oss på brreg.no og altinn.no