Har du lyst til å påvirke digitalisering av Norge?

Virksomhetsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

Avdeling for Digitalisering (DIG) er en spennende, samfunnsviktig og faglig utfordrende arbeidsplass, kjennetegnet av høy kompetanse, stor intensitet, bred kontaktflate og samarbeid både med store deler av offentlig sektor, næringsliv og sterke teknologimiljøer.

DIG har ansvaret for Altinn som nasjonal samhandlings- og integrasjonsplattform for offentlig sektor og mellom offentlig og privat sektor. Vi har også ansvar for informasjonsforvaltning, samt grensesnitt mot registre og andre felleskomponenter.

Vi har nå en fast stilling som forretningsnær virksomhetsarkitekt i seksjonen Forretningsutvikling. Altinn.no har nylig fått et nytt design, og nå starter jobben med å modernisere tjenestene i Altinn . Dagens tjenesteutviklingsløsning går mot end-of-life, og skal erstattes av en ny og moderne løsning (Altinn Tjenster 3.0). Sittende regjering har nettopp tildelt midler for Helhetlig Tilgangsstyring på tvers av offentlig sektor og tilrettelegging for tverrsektoriell samhandling. Vi har nå behov for en engasjert og dyktig ressurs som kan ta en lederrolle i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver

 • sikre best mulig kundeopplevelse i de digitale kundereisene
 • delta i konseptarbeid for tiltakene i handlingsplanen
 • faglig arkitekturstøtte for løsningsansvarlig og produkteiere
 • delta i arkitekturstyring og modellering- DIG arkitekturråd
 • kontinuerlig forbedre våre løsninger 
 • delta i vår satsning Innovation@Altinn
 • identifisere nye anvendelsesområder for forretningsområdene til DIG
 • deltagelse i utarbeidelse, foredling og iverksettelse av Altinnstrategien og dens handlingsplan

Kvalifikasjoner

 • utdanning på mastergradsnivå, f.eks innen it-fag, virksomhetsarkitektur, eller design. Realkompetanse med særskilt relevans for stillingen kan kompensere for noe av utdanningskravet.
 • må ha god kompetanse om virksomhetsarkitektur og digitalisering, bør ha erfaring med TOGAF eller annet metodeverk
 • må kunne kommunisere tydelig på norsk, både muntlig og skriftlig
 • bør ha vist evne til å se muligheter, sette mål og beskrive utviklingsbehov knyttet til digitalisering
 • bør ha erfaring med agil utviklingsmetodikk og tverrfaglige team.
 • bør ha kunnskap om UX, tjenestedesign og design thinking
 • kjennskap til digitaliseringspolitikken, de nasjonale felleskomponentene og samhandlingsarenaene i offentlig sektor er en fordel

Egenskaper

 • meget stor grad av faglig selvstendighet
 • må ha gode samarbeidsevner, med evne til å lede
 • bidra til god kompetansedeling og kommunikasjons- og informasjonsflyt internt i avdelingen,
 • være proaktiv, ideskapende og kreativ
 • flink til å skape gode relasjoner både internt og eksternt
 • flink til å se sammenhenger og nye muligheter
 • uredd og komfortabel med å snakke til forsamlinger

Vi tilbyr

 • et arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • gode ordninger for opplæring og videreutvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Arbeidssted vil være Brønnøysund, men arbeidssted ved vårt kontor i Oslo kan også vurderes.

En arbeidsplass med stort mangfold

Som IA-etat (Inkluderende Arbeidsliv) er vi opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemning, kulturell eller etnisk bakgrunn.

For å bli vurdert som søker må du legge ved CV og vitnemål/attester ved den elektroniske søknaden.

Kontaktpersoner

Kristine Aasen
Underdirektør

Hvem er Brønnøysundregistrene?

Brønnøysundregistrene har 560 ansatte og sørger for orden og oversikt over økonomiske forhold i Norge. Vi legger sterk vekt på digitalisering og forenkling av kontakten mellom myndigheter, næringsliv og befolkningen, noe som legger grunnlag for økt verdiskapning nasjonalt. Mer om oss på brreg.no og altinn.no