Har du lyst til å jobbe med teknisk dokumentasjon og anleggsdata i prosjektet «Nytt signalsystem CBTC»?

Technical and Asset Data Responsible

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. april, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om prosjektet «Nytt signalsystem CBTC»

Satsingen på kollektivtransporten i hovedstadsområdet vil være formidabel de neste tiårene for å sikre at Oslo håndterer en betydelig befolkningsvekst og når målene om en mer miljøvennlig by. Vi søker en erfaren ressurs som kan lede arbeidet i prosjektet med å håndtere underlagsdokumentasjon av Sporveiens systemer.

Sporveien skal modernisere og digitalisere det eksisterende signalanlegget på T-banen ved å ta i bruk det trådløse togstyringssystemet CBTC (Communication Based Train Control). Det nye signalsystemet legger til rette for å kjøre flere tog, med økt punktlighet og bedre flyt. Et nytt og velfungerende signalsystem er også en viktig plattform for andre planlagte prosjekter i T-banen, som Fornebubanen og ny sentrumstunell.

Innføring av CBTC er et av de største landbaserte infrastrukturprosjektene i Norge og byr på store og komplekse utfordringer i et miljø med mange fagdisipliner. Prosjektet består i dag av ca. 50 medarbeidere innenfor delområdene rullende materiell, drift og vedlikehold, RAMS, operasjon, system, kontrakt og administrasjon.

Engelsk benyttes i hovedsak i all dokumentproduksjon. Mye av underlagsdokumentasjonen hos Sporveien er imidlertid på norsk.

Stillingen vil tilhøre enheten Asset Management i Infrastruktur og prosjekter, men vil jobbe fulltid for «Engineering Manager» i CBTC-prosjektet.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

Generelt

 • Etablere og videreutvikle prosesser og rutiner i prosjektet for håndtering av data og dokumentasjon for Sporveiens systemer
 • Tilrettelegge løsninger for konfigurasjonsstyring av data og dokumentasjon samt anskaffelse/etablering av eventuelle verktøy som behøves i arbeidet
 • Styre dokument-«baselines» og konfigurasjonsstyring av disse i prosjektet
 • Følge opp og sikre at etablerte prosesser og rutiner etterleves, herunder bistå med opplæring av prosjektmedarbeidere
 • Gi innspill til relevante miljøer i Sporveien om prosjektets behov
 • Samarbeide med prosjektets dokumentkontroller
 • Støtte Engineering Manager i all kontakt med signalleverandøren vedrørende underlagsdokumentasjon og -data

Utøve data- og dokumentasjonshåndtering

 • Fremskaffe underlagsdokumentasjon og -data både internt og for signalleverandøren i henhold til kontrakt og i samarbeid med relevante fagressurser i prosjektet
 • Utøve kvalitetskontroll av data og dokumentasjon mottatt fra miljøer i Sporveien som eier og forvalter dokumentasjonen

Ønskede kvalifikasjoner;

 • Utdannelse innen enten ingeniørfag, dokumentasjonsstyring/-kontroll eller «asset management» 
 • Erfaring med styring og kontroll av data og dokumentasjon
 • Erfaring med utvikling og innføring av systemer for håndtering av anleggsdata og dokumentasjon i prosjekt og for overlevering til andre systemer
 • Det er fordelaktig med kjennskap til Sporveiens dokumentasjonssystemer
 • Det er fordelaktig med kjennskap til Sporveiens systemer (infrastruktur, rullende materiell, regelverk)
 • Forståelse for prosjektgjennomføring og helst erfaring fra re-signaleringsprosjekter («brownfield»-prosjekter)
 • Erfaring med kontraktsoppfølging; herunder forståelse for byggherrens rolle og forpliktelser
 • Erfaring fra alle faser i et prosjekt (planlegging/spesifisering og anskaffelse, gjennomføring og drift)
 • Du har gode muntlige og skriftlige formuleringsevner på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Du motiveres av å nå resultater
 • Du er selvgående og har høy gjennomføringsevne
 • Du har svært god orden, sans for struktur og god teknisk systemforståelse
 • Du har gode samarbeids- og koordineringsevner
 • Du har evnen til å ta initiativ og er proaktiv
 • Du er fleksibel og løsningsorientert

Hvorfor Sporveien

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Asset Management Odd Erik Berg på tlf. 916 75 836 eller e-post odd.erik.berg@sporveien.com eller prosjektets Engineering Manager Gareth Owen på epost Gareth.Owen@Sporveien.com.

Kontaktpersoner

Bjørn Schulstock
Rekrutteringssjef
Gareth Owen
Prosjektets Engineering Manager
Odd Erik Berg
Leder Asset Management

Hvem er Sporveien?

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3 350 ansatte og en omsetning på 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien T-banen AS (T-banen) har ansvar for all T-banedrift i Oslo og Viken. Selskapet har 623 ansatte, og frakter årlig 119 millioner reisende.

T-banen er et datterselskap i Sporveiskonsernet, som drifter all T-bane og trikk i Oslo og Viken, og en stor andel av den anbudsbaserte busstrafikken i Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark. Konsernet har om lag 3 350 ansatte og hovedkontor på Tøyen i Oslo.