Har du lyst til å jobbe med overvann og drenering?

VA - ingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Plan og prosjektering søker en ny kollega til modellbasert prosjektering av løsninger for håndtering av overvann, drenering og flom.

Plan- og prosjekteringsseksjonene i Agder består av til sammen 35 medarbeidere som planlegger og prosjekterer alle typer veganlegg, fra kommunedelplaner til oppfølging i byggetid. Vi samarbeider tett med øvrige deler av Statens vegvesen og med fylkeskommunene.

Aktuelle oppgaver vil hovedsakelig være innenfor Agder, men faglig bistand til øvrige kontorsteder i Region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder) er også aktuelt.

Du kan velge kontorsted Arendal eller Kristiansand

Arbeidsoppgaver

Tiltenkte arbeidsoppgaver er først og fremst prosjektering på byggeplannivå, men også faglig bistand til planlegging på reguleringsplannivå og oppfølging i byggetid.

Til stillingen ligger fagansvar for planlegging, dimensjonering og prosjektering av anlegg for drenering og håndtering av overvann. Hovedvekt vil ligge på egenproduksjon, men styring av konsulent må også påregnes. 

Vi forventer mange spennende oppgaver innen veg- og gateplanlegging de kommende årene.

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdannelse fra høgskole/universitet, min 3 år, fortinnsvis VA-ingeniør med teknisk planlegging, vann- og miljøteknikk eller tilsvarende. Omfattende og relevant erfaring innenfor modellbasert prosjektering av overvann og drenering i samferdselsanlegg kan kompensere for manglende formell utdanning.

 • Det er avgjørende at du behersker modellverktøy for effektiv prosjektering i fagmodell.
 • Du må beherske verktøy for tverrfaglig samarbeid i modell.
 • Vi ønsker at du kjenner til og kan levere i henhold til håndbok V770 Modellgrunnlag.
 • Vi ønsker at du kjenner til og kan levere i henhold til håndbok N100 og N200 med underliggende håndbøker.
 • Relevant erfaring innen prosjektering av samferdselsanlegg er også ønskelig.
 • Vi ønsker i tillegg at du:
  • Har gode samarbeidsevner og liker tverrfaglig samarbeid. Trives med å jobbe i team med engasjerte kolleger
  • Er ryddig, strukturert og selvstendig
  • Har entusiasme og godt humør
  • Skriver og snakker godt norsk
  • Overholder frister
  • Har erfaring med kvalitetssikring
  • Har grunnleggende forståelse av konsulentkontrakter

Vi kan tilby

 • Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø
 • Et komplett og kompetent fagmiljø
 • Varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Regionalt fagnettverk
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Lønn fastsettes i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Generell informasjon 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss.\

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Hilde Gulbrandsen
Seksjonsleder

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger