Har du lyst til å jobbe med Banekart?

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Infrastrukturdivisjonen har ansvar for forvaltning av infrastrukturen, samt investeringsprosjekter knyttet til forbedring av eksisterende infrastruktur. Infrastrukturdivisjonen er Bane NORs største divisjon. Hoveddelen består av tre områder med ansvar for infrastruktur innen et bestemt geografisk område. I tillegg har divisjonen fire landsdekkende enheter.

Geomatikkseksjonen leverer geomatikktjenester til hele konsernet. Sentrale oppgaver er forvalte og utvikle Banekart som konsernets geografiskeinformasjonssystem, forvalte konsernets interne geodata, anskaffe og ajourførebasis geodata gjennom nasjonale samarbeid, anskaffe og kontrollereoppmålingstjenester, samt utarbeide tematiske geodata og kartprodukter.Banekart gir alle i Bane NOR tilgang til samme geografiske informasjon. Systemet er utviklet i Geocortex og vi benytter blant annet ArcGIS-programvaretil forvaltning av våre stedfestede fagdata. I tillegg benytter vi ArcGISOnline for å skreddersy interne tjenester. Stadig flere fagmiljøer ser nyttenav at deres systemer kan samhandle med Banekart. Vi jobber derfor medfortløpende tilpasning og utvikling. Geomatikk er viktig i digitaliseringen i Bane NOR og bidrar til å løse konsernets oppgaver. For enkelte fagmiljøer kan FOSS4G, fri og åpen GIS-programvare,være et supplement til dagens programvare.  

Arbeidssted fortrinnsvis i Oslo evt. Trondheim kan være aktuelt. 

Arbeidsoppgaver

 • Forvalte og utvikle Banekart
 • Bistå ulike fagmiljøer i Bane NOR med å benytte Banekart til å løse sine arbeidsoppgaver 
 • Forvalte konsernets interne geodata
 • Utarbeide bestillinger til eksterne konsulenter/utviklere og følge opp deres leveranser

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen geografiske informasjonsteknologi eller informatikk
 • Erfaring med geografiske databaser og ESRI programvare, ArcGIS Server og ArcGIS Desktop, eller tilsvarende
 • Erfaring med utvikling i Geocortex eller annen webutvikling
 • Erfaring med skripting i Python og Java er ønskelig
 • Kunnskap om og erfaring med systemutvikling og iterative prosesser er ønskelig
 • Gode norskferdigheter, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du liker å jobbe som del av et team og kan også jobbe selvstendig med dine oppgaver
 • Du tar eierskap til arbeidsoppgaver, prioriterer og leverer
 • Du evner å involvere og inkludere på tvers av fagområder
 • Du har evne til å kommunisere godt med medarbeidere fra andre fagområder og kan omsette deres behov til praktiske/tekniske løsninger
 • Du ønsker å utvikle egen faglig kompetanse

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en profesjonell organisasjon
 • Godt arbeidsmiljø i nytt bygg med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personalbillett med VY’s tog

Kontaktpersoner

Bjørn Wangensteen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 46791412
Ellen Strandenæs
Sjefingeniør Geomatikk
Telefonnummer: 95200228

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger