Har du lyst til å gi den norske befolkningen bedre tilgang til vår felles hukommelse?

Interaksjonsdesigner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Arkivverket er nasjonens hukommelse. Vi mottar og forvalter store mengder informasjon på̊ ulike digitale format som skal være enkelt tilgjengelig for alle våre målgrupper. Vi ser etter deg som ønsker å lage nyttige, gode og brukervennlige løsninger for innbyggerne og offentlig sektor.

Som interaksjonsdesigner hos oss vil du jobbe tett med vårt utviklingsteam, brukerne og fagfolk innen dokumentasjon og arkiv. Du vil utarbeide og/eller implementere brukergrensesnitt og grafikk. Du vil delta i kreative prosesser for nye løsninger, konseptutvikling, holde i brukertesting og bidra i kontinuerlig forbedring av våre løsninger. Sammen skal vi skape inspirerende og nyttige løsninger for eksisterende og fremtidige brukere.

Du vil bidra til at Digitalarkivet utvides til å dekke flere typer arkiv og at vi når vår målsetning om at nye brukergrupper skal kunne finne både digitaliserte dokumenter, lyd, film, bilder og ulike typer digital informasjon. Her er det et stort potensiale for ny bruk av arkivene, og rollen som interaksjonsdesigner er viktig for at Arkivverket skal lykkes i dette arbeidet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse innen teknisk naturvitenskapelige fag, fortrinnsvis informasjonsteknologi og informatikk med fokus på design/interaksjonsdesign. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.
 • Erfaring med brukersentrerte metoder og visualisering, samt utarbeidelse av gode brukeropplevelser og brukergrensesnitt
 • God metodisk forståelse og kompetanse på relevante metoder og smidige utviklingsprosesser, eksempelvis designsprinter, LEAN, Scrum/Kanban, BPMN
 • Evne til å lede designprosessen med workshops, bygging av prototyper og gjennomføring av brukertester       

Vi ser gjerne at du har

 • Erfaring med tett samarbeid med utviklere, og gjerne kompetanse på frontend utvikling
 • Erfaring med verktøy som Axure, Sketch, Zeplin og InVision      
 • Kompetanse på grafisk design
 • Erfaring med store nettsteder, fagapplikasjoner eller saksbehandlingsløsninger      
 • Evne til å holde oversikt over designaktiviteter og brukerhistorier
 • Kjennskap til universell utforming       

Ønskede personlige egenskaper

 • Du har god oversikt, gjennomføringsevne og tar initiativ til forbedringer
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper, og visualiserer gjerne hvordan du tenker
 • Du er analytisk, liker å sette deg inn i nye områder og evner å se helhet
 • Du trives med å jobbe både tverrfaglig og selvstendig
 • Du deler gjerne kunnskap, er nysgjerrig og ivrig etter å lære mer
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

Du vil arbeide i en seksjon bestående av utviklere, arkitekter, fagspesialister, tjenestedesigner og forskere. Vi er en gjeng med hyggelige og jordnære folk som alle er glødende interessert i å skape gode løsninger for våre brukere som viser vei til den spennende dokumentasjonen som er skapt i Norge i fortiden, og den som skapes i dag og i fremtiden.

Du vil arbeide i en organisasjon som er i stor utvikling. Vi har mulighet til å trene i arbeidstiden og vi har fleksibel arbeidstid. Arbeidssted er Oslo.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver fra kr 550.000 – 700.000 per år avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særskilt godt kvalifiserte søkere.

Som ansatt vil du få gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse. Det trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning av personalet. Kvalifiserte søkere oppfordres derfor å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, hull i cv eller funksjonsevne.

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf offentlighetsloven § 25.

 

For mer informasjon se www.arkivverket.no

Kontaktpersoner

Kristin Jacobsen
Fagdirektør
Telefonnummer: 950 86 992

Hvem er Arkivverket?

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn.

Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Vi skal både veilede arkivskapere og tilgjengeliggjøre Norgeshistorien for publikum. Vi er nasjonens hukommelse og nåtidens arkivvoktere.

For mer informasjon se www.arkivverket.no