Har du lyst til å forske på og utvikle neste generasjons cybersikkerhetsløsninger?

Forsker cybersikkerhet og maskinlæring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Er du interessert i hvordan kunstig intelligens og dataanalyse kan brukes til å detektere og forhindre cyberangrep?

Vil du fylle arbeidsdagen din med forskning og teknologiske dypdykk?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har et solid forskningsmiljø innen cybersikkerhet, herunder et aktivt og kreativt miljø som utvikler morgendagens deteksjonssystemer.

Vi søker nå en ny kollega som har lyst til å finne ut hvordan store mengder data kombinert med maskinlæring kan brukes til å automatisere sikkerhetsløsninger. Stillingen vil innebære nært samarbeid med nasjonale miljøer for håndtering av hendelser i det digitale rom.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning med gode resultater fra universitet/høgskole på master-/doktorgradsnivå. Studenter med gode faglige resultater og sterk interesse for fagområdet, som blir ferdige med mastergrad våren 2019, oppfordres også til å søke.

Stillingen krever evne til å tenke nytt, motivasjon for faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdragsgivere. Du må være løsningsorientert og ha gode samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ.

Vi krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket på instituttet er norsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. De som ansettes hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva stillingen og oppgavene krever.

Her kan du lese mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et tverrfaglig miljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger. Lønnen på FFI beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring.

Send søknad merket ref. nr. 2019/00938 , vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, elektronisk innen 13. mai 2019.

Kontaktpersoner

Kyrre Kongsgård
Telefonnummer: 63 80 74 04
Nils Nordbotten
Telefonnummer: +47 911 13 817

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger