Har du lyst til å drifte og vedlikeholde spennende eiendommer for Statsbygg på Svalbard?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg, Drift- og vedlikeholdsavdelingen, har ledig to faste stillinger som driftsingeniør/driftsleder iLongyearbyen på Svalbard. Stillingene vil tilhøre et driftsteam på 6ansatte som drifter og vedlikeholder flere eiendommer på øygruppen, blantannet Svalbard Globale Frøhvelv, Sysselmesterens administrasjonsbygg ogSvalbard Forskingspark. Statsbygg har ansvar for forvaltning, drift,vedlikehold og utvikling av eiendommene.

Som eier og utleier bestreber Statsbygg seg på å ha et godt og konstruktivt samarbeid medvåre kunder. God kundebehandling er derfor viktig i alle ledd i vårorganisasjon. Den som ansettes skal bidra til å videreutvikle og effektivisereStatsbyggs driftsorganisasjon. Dette spesielt med tanke på ny teknologi, klimaog miljø. En viktig del av jobben er å identifisere behov forvedlikeholdstiltak, planlegge og styre utførelsen av drift og vedlikehold ihenhold til budsjett, regelverk og krav til bruk av teknologi og nyedriftsformer. Noe reisevirksomhet må påregnes. Alle stillingene rapporterer tilunderdirektøren.  

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre, systematisere og tilrettelegge drift- og vedlikeholdsoppgaver i henhold til internkontrollsystem
 • Drift av tekniske anlegg
 • Vedlikeholdsplanlegging og utarbeide langtidsplaner for drift og vedlikehold
 • Daglig oppfølging av våre leietakere og leverandører
 • Bestilling og oppfølging av håndverkertjenester samt fakturabehandling
 • Koordinering og oppfølging av rammeavtaleleverandører
 • Prosjektledelse for mindre vedlikeholdsprosjekter/ ombygginger
 • Bidra med fagkunnskap overfor interne og eksterne aktører på eiendommen
 • Arbeidsoppgaver og ansvarsområde vil bli tilpasset kompetanse og kvalifikasjoner

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdanning på bachelornivå eller masternivå. Fagskoleingeniør og/eller fagbrev innen tekniske fag, fortrinnsvis bygg/elektro/VVS/automasjon vil også bli vurdert.
 • Det er ønskelig med minimum 3 års relevant erfaring.
 • Det er ønskelig med noe prosjektledererfaring
 • Krav til god erfaring i bruk av databaserte systemer og evnen til å sette seg inn i nye dataverktøy
 • Fordel med erfaring fra kunderettet virksomhet
 • Fordel med relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger/tekniske anlegg
 • Fordel med erfaring fra anskaffelser av varer og tjenester
 • Førerkortklasse B
 • Krav til meget gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Trives med utfordrende oppgaver og høyt tempo
 • Trives i en koordinerende rolle  
 • Selvstendig, engasjert og beslutningslojal  
 • Evne til å skape gode relasjoner og samarbeid internt og eksternt
 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Som en av Norges mest profesjonelle eiendomsforvalter og prosjektgjennomfører, tilbyr vi utfordrende og faglig krevende arbeidsoppgaver 
 • Et sterkt og bredt internt fagmiljø  
 • Hyggelig arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter  
 • Stillingen lønnes fra kr 500 000,- til kr 720 000,- pr år, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Det gis et polartillegg for ansatte på Svalbard, for tiden kr 107 pr døgn. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. 
 • Bolig etter gjeldene skattelovgivning
 • For info om skattesats, se skatteetatens nettsider. 
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du en god pensjons- og forsikringsordning, samt tilbud om boliglån til gunstig rente 

Kontaktpersoner

Jenny Myrenget Sjøli
Underdirektør
Telefonnummer: 98433772
Kathrine Julin Pettersen
områdedirektør
Telefonnummer: 916 05 897

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger