Har du lyst til å bidra til solid og framtidsrettet veidrift i Asker kommune?

Ingeniør - veianlegg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som ønsker å jobbe med drift av effektive og fremtidsrettede samferdselsanlegg for Asker kommune. Hver dag er tusenvis av innbyggere og næringsdrivende avhengig av å komme raskt, komfortabelt og sikkert rundt i kommunen. Vår driftsinnsats skal også bidra til å nå kommunens målsetninger innen klima, miljø og folkehelse. 

Du vil jobbe med planlegging og oppfølging av driftstiltak på kommunal vei, i samarbeid med en kompetent og trivelig faggruppe.  

 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Planlegging av drift og vedlikehold av kommunale veianlegg.
 • Utforming og oppfølging av driftsavtaler.
 • Veioppsyn, oppfølging av feilmeldinger og løpende bestilling av utbedringer.
 • Behandling av gravesøknader i kommunal vei.
 • Arbeid med trafikksikkerhetsplaner og –tiltak.
 • Representere faggruppen som fagperson på vei, i møter med utbyggere og andre kommunale avdelinger.
 • Ansvar for å gjennomføre mindre prosjekter.

 

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Utdannelse innen samferdsel, ingeniørfag eller tilsvarende.
 • Relevant arbeidserfaring knyttet til driftsplanlegging og -oppfølging, fortrinnsvis innen veiforvaltning.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, muntlig og skriftlig.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring i bruk av driftssystem for kommunal veidrift.
 • Erfaring fra drift av gatevarmeanlegg.

 

Vi søker deg som:

 • Trives med kombinasjonen av strukturert planlegging og oppfølging ute i felt.
 • Kan bidra i videreutvikling av rutiner og systemer vi bruker i driftsoppfølging.
 • Har evne og vilje til samarbeid.

 

Vi tilbyr:

 • Spennende og viktige samferdselsoppgaver.
 • Et faglig sterkt og allsidig arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Muligheten til aktivt å bidra til å nå Asker kommunes mål om bedre miljø, folkehelse og nærmiljøkvaliteter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Tilgang til tjenestebiler
 • Lønn etter avtale

Kommunalteknisk avdeling har 85 ansatte og består av faggruppene vann og avløp, samferdsel og renovasjon. Faggruppe samferdsel har ansvar for kommunale veier, gang- og sykkelanlegg og sentrumsområder med gatevarmeanlegg.

Kontaktpersoner

Mari Napstad Gabrielsen
Leder Samferdsel
Telefonnummer: (+47) 920 67 038

Hvem er Asker kommune?

Asker kommune er en av landets største kommuner. Kommunen har ca. 60 000 innbyggere, og ca. 4 000 ansatte. Vår visjon: Asker - mulighetenes kommune, skal sammen med verdiene åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt, ligge til grunn for kommunens ledelse, administrasjon og drift. Asker kommune er ISO-sertifisert innen standardene kvalitet, ytre miljø og informasjonssikkerhet. Det er vedtatt at Asker kommune skal slå seg sammen med Røyken og Hurum kommune, fra 2020 blir de tre kommunene til én kommune.