Har du lyst til å bidra til gode kundeopplevelser?  

Stillingsbeskrivelse

Jernbanesektoren er i endring og Bane NOR får nye ansvarsområder. Fra nyttår vil Bane NOR ha ansvaret for at de ulike persontogoperatørene får kommunisert til sine kunder på stasjoner og holdeplasser når det oppstår avvik. Det er derfor etablert en egen enhet «kundelogistikk for avvikshåndtering» og vi skal nå ansette 4 medarbeidere som sammen skal jobbe med togoperatørene om dette viktige samfunnsoppdraget.

Vi ser etter deg  som vil bidra til at hverdagen for de reisende blir mest mulig forutsigbar og effektiv når toget ikke går. Bane NORs og jernbanefamiliens omdømme og kundetilfredshet innenfor avvikshåndtering må bedres. Trigges du av å jobbe i et proaktivt team, kan du være den vi ser etter. I denne rollen vil du ha utstrakt kontakt med flere enheter internt i Bane NOR, eksternt med persontogoperatørene, kommuner og andre involverte myndigheter. 

Enheten vil være organisert i Kunde og trafikkdivisjonen under linjeenheten Kunde- og trafikkinformasjon.

Kunde- og trafikkdivisjonen har ansvar for den operative trafikkstyringen, operasjonell ruteplan, avtaler med togoperatører og informasjon til de reisende.

Arbeidsoppgaver

Vi søker nå nye kolleger med kompetanse og erfaring innenfor fagområdene strategisk utvikling, kundelogistikk og koordinering.

Strategisk utvikling Her vil du jobbe med ulike arbeidsoppgaver som for eksempel: 

 • Strategisk utvikling av utvalgte stasjoner, samt forbedring av infrastruktur på andre stasjoner
 • Kommunikasjon med grunneiere, utbyggere, etater og kommuner for oppfølging av byggeprosjekter
 • Vurdere ytre påvirkninger / by- og eiendomsutvikling som påvirker infrastrukturen og kundelogistikken
 • Spille inn behov i prosesser som for eksempel årlig ruteplanprosess og flerårig kapasitetsfordelingsprosess, og planlegge driftsår for å sikre ulike permanente eller midlertidige tiltak

Nøkkelkompetanse i rollen:

 • Erfaring fra arbeid med analyse og kost-nytte vurderinger vil være viktig for å lykkes
 • Arbeid med entreprenørvirksomhet/bygg/eiendom eller lignende
 • Erfaring med prosjektarbeid

KundelogistikkHer vil du jobbe med ulike arbeidsoppgaver som for eksempel:

 • Utvikling og forvaltning av konsepter og kundeløsninger, bl.a. skiltkonsepter, basert på innsikt og strategiske føringer
 • Dialog og forhandling med underleverandører for infrastruktur og kundelogistikk
 • Kommunikasjons- og markedsaktiviteter
 • Sikre at kundelogistikk er ivaretatt i andre utviklingsprosjekter i Bane NOR

Nøkkelkompetanse i rollen:

 • Erfaring fra markedsføring, tjenestedesign, crowd management
 • Arbeid med kundebehov/ kundeservice/key account management, avtaleforvaltning

Koordinering (tilrettelegging for gjennomføring av avvik)Her vil du jobbe med ulike arbeidsoppgaver som for eksempel: 

 • Planlegge og følge opp gjennomføringen av togoperatørenes løsninger
 • Kommunikasjon med togoperatørene ved gjennomføring av avvik
 • Utarbeide informasjon til reisende samt iverksette informasjonskampanjer
 • Løse oppståtte utfordringer i samarbeid med togoperatørene
 • Koordinering og fordeling av avvikshåndteringskapasitet mellom togoperatørene
 • Evaluering av tiltak og deltakelse i driftsforum

Nøkkelkompetanse i rolle:

 • Erfaring fra logistikk i transportbransje eller annen erfaring fra jernbaneindustrien
 • Erfaring med å bygge kunderelasjoner
 • Arbeid med forhandlinger

Kjenner du deg igjen i flere av rollene er du velkommen til å søke på flere av stillingene.    

Ønskede kvalifikasjoner

For at du skal lykkes og trives i rollene er det viktig for oss at du er:

 • Resultatorientert
 • Kundeorientert og serviceminded
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • God til å kommunisere muntlig og skriftlig
 • God til å bygge nettverk og utvikle relasjoner 
 • Strukturert og med en systematisk tilnærming
 • Vi ser for oss at du har en bachelorgrad eller tilsvarende innenfor fagområdene. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse

Vi tilbyr

 • Meningsfylt arbeid hos en viktig samfunnsaktør
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et stort fagmiljø med høy kompetanse
 • God forsikrings- og pensjonsordning 
 • Personal billett på Vy sine tog

Kontaktpersoner

Cecilie Pindsle
Direktør Persontrafikk
Telefonnummer: 917 10 430
Victor Hansen
Direktør Kunde- og trafikkinformasjon administrasjon
Telefonnummer: 482 04 167

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger