Har du lyst til å bidra til fortsatt høy tillit til valg og demokrati i Norge?

Systemutviklere - Valgadministrasjonssystemet EVA

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker inntil 2 rådgivere/seniorrådgivere

Har du lyst til å jobbe med IT-systemer som er sentrale i vårt demokrati? Virker det spennende å kode nye løsninger i samarbeid med dyktige og trivelige kollegaer? Vil du jobbe i et mindre team med stor påvirkningskraft? Da er du kanskje vår nye kollega.

Om stillingene

Valgdirektoratet skal styrke teamet som forvalter fagsystemet EVA med inntil to nye systemutviklere.

EVA benyttes til å gjennomføre stortingsvalg, lokalvalg og sametingsvalg, og er et av de viktigste verktøyene for vårt demokratiske system. Sammen med drevne kollegaer blir det din oppgave å sørge for at EVA fungerer optimalt, og kontinuerlig utvikles.

EVA består av tre hovedmoduler:

 • EVA Admin, kjernesystemet for valggjennomføring
 • EVA Skanning, maskinell opptelling av stemmesedler
 • EVA Resultat, formidler valgresultatene til media og befolkningen

Arbeidsoppgaver

Som systemutvikler skal du jobbe med en eller flere av fagapplikasjonene i EVA-porteføljen. Du vil designe og implementere, teste og kvalitetssikre systemer essensielt for gjennomføringen av valg i Norge. Stillingen hører til Avdeling for valgsystemer.

Grunnleggende kvalifikasjoner for begge stillingene:

 • relevant utdanning på bachelornivå eller høyere. Relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning
 • god system -og prosessforståelse
 • beherske norsk som arbeidsspråk (både skriftlig og muntlig)

Det en fordel om du har erfaring med:

 • utvikling av systemer med høye krav til sikkerhet og ytelse
 • smidig utviklingsmetodikk som scrum og kanban
 • automatisert testing og kontinuerlig leveranse
 • grunnleggende nettverksforståelse
 • datamodellering og relasjonsdatabaser som Microsoft SQL Server og/eller PostgreSQL
 • erfaring innen Vue.js eller tilsvarende rammeverk 
 • modularisering/mikrotjenester

Vi søker:

Systemutvikler C# .NET

 • Kvalifikasjoner:
  • Erfaring innen C#.NET og ønsker å utvikle deg videre på dette.​​​​​​
 • I tillegg er det en fordel om du har erfaring med et eller flere av følgende områder:
  • datamodellering og relasjonsdatabaser som Microsoft SQL Server og/eller PostgreSQL
  • ASP.NET Core Web API, WPF, OpenCV, EF Core
  • sikker utvikling
  • sikring av Windows-miljøer
  • kryptering og signering
  • maskinlæring med Python, Keras og Tensorflow

Systemutvikler Java

 • Kvalifikasjoner:
  • Erfaring med utvikling av virksomhetskritiske Java web-applikasjoner og ønsker å utvikle deg videre.
 • I tillegg er det en fordel om du har erfaring med et eller flere av følgende områder:
  • Jakarta EE  og Wildfly
  • CI/CD ved hjelp av Git, Nexus, Jenkins, Maven
  •  Docker/Kubernetes
  • Spring Boot
  • Kotlin

Personlige egenskaper

Valgdirektoratet er en dynamisk organisasjon, som arbeider med absolutte tidsfrister uten mulighet for forsinkelser. Vi søker derfor deg som:

 • er kvalitetsbevisst, men pragmatisk
 • er selvgående og løsningsorientert
 • har gode samarbeidsevner, og jobber godt i team
 • er positiv og engasjert
 • evner å se helhet
 • tåler tidspress
 • er nøyaktig og presis
 • setter brukerens behov først.

Aktuelle kandidater må kunne sikkerhetsklarereres til nivå «Hemmelig».

Personlig egnethet blir vektlagt i rekrutteringsprosessen.

Vi tilbyr

 • fast 100% stilling som rådgiver ltr. 47-65 (kr 439.900-594.300) eller som seniorrådgiver ltr. 66-80 (kr 604.700-825.900) iht. kvalifikasjoner. For særdeles kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
 • gode muligheter for kompetanseheving
 • spennende rolle i utviklingen av samfunnskritiske systemer
 • miljø for nytenkning og kreativitet med faglig engasjerte og sosiale kolleger
 • mulighet for å slippe pendling og bo i solfylte Vestfold - se http://www.pulserendekystperle.no  for mer informasjon om hva Tønsbergregionen kan by på
 • fine, lyse lokaler sentralt ved brygga i Tønsberg, samt gode muligheter for hjemmekontor
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • fleksibel arbeidstid og gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse

Generell informasjon

Valgdirektoratet ønsker å ha mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn eller ulik etnisk bakgrunn. Vi oppfordrer også deg med nedsatt funksjonsevne eller som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at søkelister kan bli offentliggjort (ihht. Offentlighetsloven § 25).

Spørsmål om stillingen

Synes du dette høres interessant ut og ønsker nærmere informasjon, kontakt avdelingsleder Cecilie Jacobsen Yri, tlf. +47 934 27 351.

Kontaktpersoner

Cecilie Jacobsen Yri
Avdelingsleder
Telefonnummer: +47 934 27 351

Hvem er Valgdirektoratet?

Valgdirektoratet skal bidra til et velfungerende demokrati ved å opprettholde befolkningens tillit til valggjennomføringen, og å sikre frie, direkte og hemmelige valg. Valgdirektoratet har det operative ansvaret for valggjennomføring på landsbasis.

Dette innebærer å gi kommunene og fylkeskommunene opplæring og støtte i den praktiske gjennomføringen av valg, gi velgere informasjon om valg, og drifte valgadministrasjonssystemet EVA. Valgdirektoratet er underliggende etat til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.