Har du lyst til å bidra til fortsatt høy tillit til valg og demokrati i Norge?

Systemutviklere

Stillingsbeskrivelse

Vi søker inntil 4 rådgivere /seniorrådgivere

Har du lyst til å jobbe med forvaltning og videreutvikling av det valgadministrative systemet EVA som er viktig for alle kommuner og fylkeskommuner? Frister det å jobbe i et miljø som håndterer stadig nye løsninger, og som gir mulighet for faglig utvikling på flere områder? Ønsker du høy grad av teamarbeid, påvirkningsmuligheter og ansvar?  

Om stillingene

Valgdirektoratet skal styrke teamet som forvalter fagsystemet EVA med inntil fire nye systemutviklere. EVA brukes til å gjennomføre stortingsvalg, lokalvalg og sametingsvalg. Det er et sentralt verktøy for vårt demokratiske system, og benyttes av alle kommuner og fylkeskommuner i hele valggjennomføringen. Du skal sammen med engasjerte kollegaer ha ansvaret for at det fungerer optimalt for brukerne våre.

Som systemutvikler i Valgdirektoratet blir du en del av teamet som forvalter og moderniserer eksisterende løsninger, i tillegg til utvikling av nye løsninger og tjenester for ytterligere å styrke systemstøtten til valggjennomføringen i Norge. Det stilles høye krav til brukeropplevelse, kvalitet, sikkerhet og ytelse i Valgdirektoratets løsninger. 

Arbeidsoppgaver

 • forvaltning og modernisering av eksisterende applikasjoner og løsninger
 • utvikling av nye løsninger og tjenester for ytterligere å styrke systemstøtten til valggjennomføringen i Norge
 • bidra i teknologivalg, design og implementasjon av løsninger
 • videreutvikle og effektivisere kontinuerlig leveranse og testautomatisering
 • bidra i videreutviklingen og effektivisering av interne arbeidsprosesser
 • forbedre kvalitet og styrke sikkerheten i løsningene
 • bidra i arbeidet med å forbedre brukeropplevelsen og effektivisere brukers arbeidsprosesser
 • delta som ressursperson i prosjekter
 • samhandling med brukerstøtte/leverandører

Grunnleggende kvalifikasjoner for alle stillingene:

 • relevant utdanning på bachelornivå eller høyere (Særlig relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning)
 • god system- og prosessforståelse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Frontend-utvikler

Kvalifikasjoner:

 • solid erfaring med bruk av VueJS (eller tilsvarende som f.eks. React eller Angular), Typescript
 • erfaring med utvikling av virksomhetskritiske Java web-applikasjoner

I tillegg er det en fordel om du har erfaring med

 • eller interesse for UX-design
 • JSF/Primefaces
 • brukerorientert utvikling av systemer med høye krav til sikkerhet og ytelse
 • smidig utviklingsmetodikk som scrum og kanban
 • automatisert testing og kontinuerlig leveranse

Javautvikler

Kvalifikasjoner:

 • solid erfaring med utvikling av virksomhetskritiske Java web-applikasjoner

I tillegg er det en fordel om du har erfaring med:

 • Jakarta EE stacken (Java EE)
 • CI/CD ved hjelp av Git, Nexus, Jenkins, CentOs, Wildfly, Docker
 • brukerorientert utvikling av systemer med høye krav til sikkerhet og ytelse
 • smidig utviklingsmetodikk som scrum og kanban
 • automatisert testing og kontinuerlig leveranse
 • datamodellering og relasjonsdatabaser som PostgreSQL
 • modularisering / mikrotjenester

Utvikler med interesse for kontinuerlig leveranse og DevOps

Kvalifikasjoner:

 • solid Erfaring med CI/CD fortrinnsvis ved hjelp av Git, Nexus, Jenkins, CentOs, Wildfly, Docker
 • erfaring med utvikling av virksomhetskritiske Java web-applikasjoner

I tillegg er det en fordel om du har erfaring med:

 • Jakarta EE stacken (Java EE)
 • TeamCity
 • brukerorientert utvikling av systemer med høye krav til sikkerhet og ytelse
 • smidig utviklingsmetodikk som scrum og kanban
 • automatisert testing og kontinuerlig leveranse
 • datamodellering og relasjonsdatabaser som PostgreSQL
 • modularisering / mikrotjenester

Personlige egenskaper

Valgdirektoratet er en dynamisk organisasjon, som arbeider med absolutte tidsfrister uten mulighet for forsinkelser. Vi søker derfor deg som:

 • er kvalitetsbevisst, men pragmatisk
 • er selvgående og løsningsorientert
 • har gode samarbeidsevner, og jobber godt i team
 • er positiv og engasjert
 • evner å se helhet
 • tåler tidspress
 • er nøyaktig og presis
 • setter brukerens behov først.

Aktuelle kandidater må kunne sikkerhetsklarereres «Hemmelig». Arbeidsspråket i Valgdirektoratet er norsk, så gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper er nødvendig.

Personlig egnethet blir vektlagt i rekrutteringsprosessen

Vi tilbyr

fast stilling som rådgiver i lønnsspennet  500.000 til 590.000 i henhold til kvalifikasjoner, eventuelt seniorrådgiver i lønnsspennet 590.000 til 785.000 i henhold til kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Det kreves normalt 3 års relevant yrkeserfaring for stilling som rådgiver og 5 år for stilling som seniorrådgiver.

spennende rolle i utviklingen av samfunnskritiske systemer

miljø for nytenkning og kreativitet med faglig engasjerte og sosiale kolleger

mulighet for å slippe pendling og bo i solfylte Vestfold - se http://www.pulserendekystperle.no  for mer informasjon om hva Tønsbergregionen kan by på

fine, lyse lokaler sentralt ved brygga i Tønsberg

fleksibel arbeidstid og gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse (det blir trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse)

Generell informasjon

Valgdirektoratet ønsker å ha mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn eller ulik etnisk bakgrunn. Vi oppfordrer også deg med nedsatt funksjonsevne eller som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at søkelister kan bli offentliggjort (ihht. Offentlighetsloven § 25)

Kontaktpersoner

Cecilie Jacobsen Yri
Avdelingsleder
Mobil: 934 27 351
Espen Schreiner
Teknisk arkitekt
Mobil: 930 69 582

Hvem er Valgdirektoratet?

Valgdirektoratet skal bidra til et velfungerende demokrati ved å opprettholde befolkningens tillit til valggjennomføringen, og å sikre frie, direkte og hemmelige valg. Valgdirektoratet har det operative ansvaret for valggjennomføring på landsbasis.

Dette innebærer å gi kommunene og fylkeskommunene opplæring og støtte i den praktiske gjennomføringen av valg, gi velgere informasjon om valg, og drifte valgadministrasjonssystemet EVA. Valgdirektoratet er underliggende etat til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.