Har du lyst til å bidra med digitaliseringen av byggenæringen?

Teknisk dokumentasjonsarbeider

Er du opptatt av bærekraft og ønsker å ta del i realiseringen av det grønne skiftet innenfor byggenæringen? Da er dette muligheten for deg!

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. mars, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Skal vi nå de nasjonale og internasjonale klimamålene, må vi redusere klimagassutslippene fra bygg og byggenæringen. I Norge står byggsektoren for om lag 40 prosent av energibruken og er en stor del av ressursbruken og avfallsmengden. De største gjenstående utslippene er knyttet til selve byggeaktiviteten, som produksjonen av materialer og transport. Byggevarene utgjør over 80 prosent av utslippene fra sektoren.

I dag er produktinformasjon for byggevarer i stor grad basert på papir eller pdf-er. Det finnes varedatabaser, men ulike varedatabaser og regneark bruker forskjellige datastrukturer og klassifikasjoner. Dette gjør det utfordrende og kostnadskrevende å oppdatere og forvalte informasjonen.

Med bakgrunn i de varslede kravene fra myndigheter og kunder i hele næringen til standardisert, maskinlesbar produktinformasjon, har en arbeidsgruppe siden september 2020 jobbet for å utarbeide et beslutningsunderlag for å etablere en forvaltningsorganisasjon for produktdatamaler i Norge. Derav PDT Norge.

Du blir tilbudt

 • Muligheten til å utgjøre en faktisk forskjell i det grønne skiftet sammen med en kraftig gjeng av bransjeorganisasjoner
 • Tilgang til et fantastisk nettverk med spennende folk i forskjellige næringer
 • Muligheten til å bygge opp en kompetanse som kommer til å bli etterspurt

Arbeidsoppgaver

I rollen som prosessutvikler skal du i hovedsak fasilitere prosessene i arbeidet om å standardisere og digitalisere produktdatamaler. Dette innebærer først og fremst å finne ut hva bransjen kan bli enige om som standard.Hovedoppgaver vil være:

 • Innhente data om ulike produkter og materialer
 • Analyse og systematisering av dataen
 • Produsere standardiserte, digitale produktdatamaler

Alt dette gjøres i et samspill med eksperter og nøkkelpersoner i byggenæringen gjennom tett dialog i form av møter og workshops.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Har relevant utdanning på minimum bachelornivå, gjerne innen teknisk
 • Har efaring med å levere resultater
 • Har god kjennskap til Officepakken, spesielt Excel
 • Kommuniserer flytende på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Annen informasjon

 • Oppstart: Etter avtale
 • Arbeidsomfang: Fulltid
 • Arbeidssted: Oslo
 • Kontaktinformasjon: Denne rekrutteringsprosessen er utført av Academic Work. PDT Norge har bedt om at alle spørsmål gjeldene stillingen blir håndtert av Academic Work.

Utvelgelsesprosessen vår skjer fortløpende, og annonsen kan bli stengt før rekrutteringsprosessen er avsluttet dersom vi har satt i gang med screening eller intervjuer.

Firmabeskrivelse

PDT Norge har til formål å fremme standardisering av utveksling av produktinformasjon i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen ved å utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler (PDT), i henhold til standardene NS-EN ISO 23386 og NS-EN ISO 23387.

Hvem er Academic Work?

Vi i Academic Work jobber med å finne karrieremuligheter til young professionals – personer som er i starten av sin karriere eller ønsker å bytte karrierevei. Young professionals er vår nisje, vårt ekspertområde og en målgruppe vi tror sterkt på. Vi er et internasjonalt selskap med 20 års erfaring. Hittil har vi hjulpet 120.000 personer i jobb, og bare i Norge tilbyr vi over 1.200 karrieremuligheter i året.