Har du lyst å jobbe med spennende tekniske prosjekter i vår avdeling for Digitale Tjenester?

Teknisk rådgiver i digitale tjenester

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi er i en digital transformasjon med stor fokus på å utvikle de beste løsningene for våre sluttbrukere. Avdelingen for Digitale Tjenester trenger derfor å styrke sitt fagmiljø for å opprettholde den økte takten på innovasjon innenfor digital utvikling. Derfor søker avdelingen for Digitale tjenester en engasjert og dyktig Teknisk rådgiver.

Hos oss vil du få stort ansvar for å drive strategiske og operative utvikling av våre digitale tjenester ut mot innbyggere i Norge. Du vil bli produkt-/tjenesteeier for deler av vår produktportefølje. Vi kan tilby en god variasjon i utfordringer fra store samfunnsnyttige prosjekter på tvers av sektorer, til mindre (men ikke mindre kreative og utfordrende) prosjekter innenfor for eksempel søketeknologi, chatbots. Du er gjerne en tidligere utvikler som ønsker å jobbe mer mot å bli produkteier, eller en erfaren produkteier med god teknisk kompetanse. Vi har stor takhøyde, deler gjerne kunnskap med andre dyktige kolleger. Vi holder til i nyoppussede lokaler sentralt på Helsfyr.

Du vil være det tekniske bindeleddet mellom systemarkitekturavdelingen, utviklingsavdelingen og resten av organisasjonen. Du skal være en bidragsyter og eier av prosesser fra digitale tjenester rundt tekniske prosjekter som omhandler for eksempel vurdering av CMS og hvordan vi best kan utnytte dette i fremtiden. Du vil også være produkteier på mer tekniske tjenester som for eksempel «søk» og/eller chatbots. Du vil også delta på større prosjekter på nasjonalt plan som berører integrasjon mellom flere systemer på tvers av direktorat og/eller kommune.

Hva slags bakgrunn har du?

Vi ser etter deg som har relevant utdanning fra høyskole eller universitet. Har du lang relevant erfaring kan det kompensere for manglende utdanning. Du må ha en god grunnleggende forståelse for tekniske løsninger og utviklingsprosesser. Du har kompetanse med smidig utviklingsmetodikk og bruk av verktøy som Azure Devops, Jira eller lignende. Har du erfaring med søk, søketeknologi eller Episerver er det en fordel. Det er også en fordel om du har erfaring med arbeid med sensitive opplysninger.

Hva slags person ser vi etter?

  • Opptrer profesjonelt og utfører arbeidet i tråd med våre verdier, RÅD - respekt, åpenhet og deltagelse. 
  • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
  • Løsningsorientert
  • Evne til å jobbe selvstendig, i teams, lede workshops og prosesser.

Hva kan vi tilby deg?

Hos oss får du

  • et meningsfylt arbeid for deg som vil være med på å jobbe for vårt viktige samfunnsoppdrag 
  • varierte og spennende oppgaver på en arbeidsplass i rask utvikling
  • ansettelse etter statlig lønnsregulativ som kode 1364 seniorrådgiver, med lønn fra 525 000 - 800 000 kr brutto pr. år, alternativt som 1434 rådgiver med lønn fra henholdsvis kr 410 000 - 605 000. Lønn og stillingskode fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. Ansettelse i stillingskoden seniorrådgiver krever solid relevant arbeidserfaring. For spesielt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes.
  • medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Øvrig informasjon

  • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til registreringsformål.
  • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25

Kontaktperson for stillingen: Avdelingsdirektør Håvard Atle Skaug 991 59 967.

Kontaktpersoner

Håvard Atle Skaug
Avdelingsdirektør for digitale tjenester
Telefonnummer: 991 59 967

Hvem er Bufdir?

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fagdirektorat for områdene barnevern, familievern, barn og ungdom, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner. Vi arbeider for gode oppvekstsvilkår, gode og stabile foreldrerelasjoner, utjevning av levekårsforskjeller og bidrar til å fremme like muligheter, deltakelse og medvirkning for barn, unge og voksne.

Bufdir er administrativ leder av det statlige barne- og familievernet (Bufetat), og tilbyr barneverntjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Direktoratet er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Vi står foran store og spennende oppgaver.