Har du lyst å arbeida i Plan og forvaltning i Time kommune?

Byggjesaksbehandler og oppmålingsingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Byggesaksbehandlar og oppmålingsingeniør i Plan og forvaltning

Time kommune søkjer etter ein jurist/ingeniør til ledig stilling som byggesaksbehandlar og ingeniør/sivilingeniør/arkitekt til ledig stilling innan landmåling og geodata. Begge stillingane er 100 % faste stillingar.

Stillingane vil by på mange interessante utfordringar innan aktuelle fagområde, rettleiing og samarbeid med andre fagmiljø. Me ønskjer tilsette med gode fagkunsskapar innane dei respektive fagområda.

Spørsmål om stillingane kan rettast til fagleiar byggesak, Nedzad Suljanovic, eller fagleiar oppmåling Ole Geir Grønås, tlf. 51 77 66 00

Søknadsfrist 01.10.2017

For meir informasjon og søknad gå inn på www.time.kommune.no

Kontaktpersoner

Nedzad Suljanovic
Fagleiar byggjesak
Ole Geir Grønås
Fagleiar oppmåling

Hvem er Time kommune?

«Me skal gjera kvarandre gode» er leveregelen for oss som jobbar i Time kommune.

Me bruker innovasjon for å utvikla og forbetra tenestene i lag med brukarane. Time kommune skal vera ein trygg og framtidsretta kommune for innbyggjarar, tilsette, besøkjande og næringsliv. Time kommune har 18 800 innbyggjarar og ligg midt på Jæren, med Bryne som regionssenter og haldeplass for Jærbanen.