Har du lyst å arbeida i Plan og forvaltning i Time kommune?

Byggjesaksbehandler og oppmålingsingeniør

Stillingsbeskrivelse

Byggesaksbehandlar og oppmålingsingeniør i Plan og forvaltning

Time kommune søkjer etter ein jurist/ingeniør til ledig stilling som byggesaksbehandlar og ingeniør/sivilingeniør/arkitekt til ledig stilling innan landmåling og geodata. Begge stillingane er 100 % faste stillingar.

Stillingane vil by på mange interessante utfordringar innan aktuelle fagområde, rettleiing og samarbeid med andre fagmiljø. Me ønskjer tilsette med gode fagkunsskapar innane dei respektive fagområda.

Spørsmål om stillingane kan rettast til fagleiar byggesak, Nedzad Suljanovic, eller fagleiar oppmåling Ole Geir Grønås, tlf. 51 77 66 00

Søknadsfrist 01.10.2017

For meir informasjon og søknad gå inn på www.time.kommune.no

Kontaktpersoner

Ole Geir Grønås
Fagleiar oppmåling
Mobile: 51 77 60 00
Nedzad Suljanovic
Fagleiar byggjesak
Mobile: 51 77 60 00

Hvem er Time kommune?

Bryne er byen på Jæren og er kommune- og skulesenter i Time kommune. Regionssenteret Bryne er drivkraft for næring,læring og kultur. Time kommune har om lag 18 000 innbyggjarar. I Brynebyen bur det om lag 10 000 innbyggjarar og det er lett å koma hit. Med toget tek det 30 minutt frå Stavanger, 15 minutt frå Sandnes stasjon og 35 minutt frå Egersund.