Har du lang erfaring med applikasjonsutvikling og lyst til å bidra til effektiv samhandling i helsevesenet?

Seniorutvikler

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å jobbe med tjenester som bidrar til effektiv samhandling, deling og publisering i helsevesenet? Har du lang erfaring fra applikasjonsutvikling og ønsker en stilling med høy grad av selvstendighet, påvirkningsmuligheter, varierte oppgaver og ansvar? Er du initiativrik og opptatt av å finne gode løsninger? Da bør du lese videre.

Vi søker en seniorutvikler som ønsker å delta fra behovet beskrives frem til løsningen er etablert, og videre i forvaltning og videreutvikling av applikasjonstjenestene. Som seniorutvikler vil du fylle roller både innenfor utvikling og innenfor arkitektur/rådgivning. Enheten har ansvaret for en rekke Intranett-tjenester, Ekstranett, portaler og kontorstøtteløsninger for samhandling som leveres til helseforetakene i Helse Sør-Øst. I dag leveres disse applikasjonstjenestene i hovedsak på SharePoint, men porteføljen kan endres basert på behovene foretakene har og utviklingen som skjer i markedet. Majoriteten av applikasjonstjenestene innenfor dette fagområdet utvikler vi selv og i løpet av 2019 økes faggruppen til totalt 9 ressurser. Du vil inneha en sentral rolle i teamet og må kunne legge føringer for retning og rammeverk.

Etterspørselen etter våre tjenester er økende. Vi søker derfor deg som vil være med å videreutvikle et spennende område sammen med dyktige og engasjerte kollegaer. Ønsker du en faglig utfordrende og meningsfylt jobb i en av Nordens største IKT-bedrifter, en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag? Da oppfordrer vi deg til å søke på denne stillingen!

Arbeidsoppgaver

Utviklingsoppgaver:

 • SharePoint utvikling (både front-end og backend) 
 • Feilretting og videreutvikling (pr dags dato i hovedsak knyttet til SharePoint on prem og SPO)
 • Ta ansvar for kodestruktur, versjonskontroll, verktøy og miljøer 

Som arkitekt/rådgiver:

 • Kartlegging, rådgivning og estimering
 • Legge føringer for riktige og egnede rammeverk, API'er og design patterns 
 • Oppfølging og tett dialog med en rekke ressurser, både hos kunden og i interne faggrupper
 • Delta i utarbeidelse av design og arkitektur av løsninger
 • Delta i innhenting av behov og utarbeidelse av kravspesifikasjon 
 • Delta som ressursperson i prosjekter, releaser og oppgraderinger
 • Bistå i feilsøking
 • Bistå med dokumentasjon 

Kvalifikasjoner

 • Seniorutvikler med bred teknisk forståelse
 • Erfaring fra kontorstøtteløsninger for publisering og samhandling
 • Forståelse av dagens sikkerhetsbilde, sikkerhetspolitikk og metodikk

Må ha kjennskap til:

 • Utarbeidelse av løsningsdesign (vil bli vektlagt)
 • Office 365 og on-prem SharePoint utvikling (vil bli vektlagt)
 • SharePoint Add-ins og Provider-Hosted Add-ins
 • SharePoint utvikling (SSOM, CSOM, PowerShell)
 • Front-end utvikling  (HTML5, CSS3, JavaScript)
 • Windows server administration og SQL server fundamentals
 • SCRUM (vil bli vektlagt) 

Ønskelig med erfaring fra:

 • Full-stack utvikling
 • SharePoint pattern and practices (PnP provisioning engine, PnPJs)
 • Front-end rammeverker/biblioteker (ReactJS, Webpack, Gulp, JQuery, FabricUI, SASS, CSSmodules) 
 • SharePoint Framework
 • Azure DevOps 
 • SQL server integration services  
 • Software design patterns 

 

 • Prosessforståelse og kjennskap til ITIL-rammeverket vil bli vektlagt
 • Gode og tydelige skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Må beherske norsk flytende
 • Høyskoleutdannelse (IKT BSc eller IKT MSc)

Personlige egenskaper

 • Kundeorientert og ansvarsbevisst
 • Selvstendig
 • Engasjert
 • Gode samarbeidsevner og trives i dialog med både brukere og tekniske ressurser
 • Strukturert, løsningsorientert og troverdig
 • Fremtidsrettet
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevne
 • Må trives i hektisk miljø og må kunne håndtere mange parallelle aktiviteter
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling i en samfunnsnyttig bransje hos en av Norges største IKT-bedrifter
 • Arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom system, organisasjon og brukere
 • Godt arbeidsmiljø som preges av samarbeid, høy kompetanse og høy grad av selvstendig ansvar
 • Hyggelige og engasjerte kollegaer i et uformelt og trivelig miljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Høyt fokus på kvalitet og kompetanseutvikling gjennom kurs/etterutdannelse og fagseminarer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode offentlige kommunikasjonsmuligheter til våre lokasjoner

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Kontaktpersoner

Ellen Søvik
Enhetsleder
Telefonnummer: 984 91 534

Hvem er Sykehuspartner HF?

Sykehuspartner HF er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi leverer IKT-, prosjekt-, lønns- og personaltjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 70.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Sykehuspartner har ca. 1400 ansatte og har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet.