Har du IT, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk eller industriell økonomi på masternivå, og ønsker å jobbe med teknologiendringsprosjekter?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi skal digitalisere jernbanen – vil du være med?

I mai 2016 vedtok Stortinget at det skal brukes 26 milliarder på innføring av et nytt digitalt signalsystem for jernbanen. ERTMS-prosjektet skal sikre gjennomføringen av digitaliseringen. Vi tilbyr to personer som er i ferd med å avslutte, eller har avsluttet, en masterutdanning innen IT, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, systems engineering, elektro, automasjon eller industriell økonomi en mulighet til å begynne som traineer hos oss.

Mer informasjon om prosjektet finner du her.

Aktuelt arbeidssted for traineeprogram i teknologiendringsprosjekter: Oslo

Oppstart: Medio august 2018

Arbeidsoppgaver
 • Vi har gode erfaringer med traineeprogram i prosjektledelse fra 2008. Traineeprogrammet i teknologiendringsprosjekter ble kjørt for første gang høsten 2017, og du vil være med i utviklingen av det. Traineeprogrammet vil ha en varighet på 2 år og målet med det er å gjøre deg klar for å lede teknologiendringer i komplekse organisasjoner.
 • Du må altså ha evne og ønske om å sette deg inn i ny teknologi, men også se hvordan innføring av ny teknologi endrer blant annet organisasjonen og prosesser.
 • Vi støtter din faglige og personlige utvikling med en mentor som følger deg hele veien, og med fagnære veiledere i praksisperiodene.
 • Bane NORs prosjektskole gir deg et godt teoretisk fundament, hvor du blant annet vil få god innføring i internasjonal prosjektteori med reelle eksempler fra Bane NORs virksomhet.
 • Lyst til å se hvordan din arbeidsdag som trainee hos oss kan bli? Følg vår Facebook-side Bane NOR Karriere.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Du
 • - er ferdigutdannet eller snart ferdigutdannet med master fra IT, kommunikasjonsteknologi, systems engineering, kybernetikk, automasjon, elektro, industriell økonomi eller lignende tekniske fag
 • - har gode resultater fra utdanningen din
 • - har relevant erfaring fra verv og/eller arbeidsliv
 • - engasjerer deg i omgivelsene dine
 • - ønsker å utvikle deg til å bli en leder og lære underveis
 • - kan jobbe med både norsk og engelsk som arbeidsspråk
 • I tillegg ber vi deg laste opp karakterer/vitnemål fra høyere utdannelse. Dersom du er under utdannelse, ber vi deg laste opp siste tilgjengelige karakterer.
Vi tilbyr
 • - fast ansettelse fra første dag
 • - toårig lønnet traineeprogram
 • - tre praksisperioder innen planlegging og bygging i delprosjekter i ERTMS, og fordypning hos bl.a. ERTMS Training
 • - oppfølging fra veileder som selv er prosjektleder, endringsleder, teknologiekspert eller annen relevant fagperson
 • - egen mentor gjennom to år
 • - kursing ved Bane NORs prosjektskole, basert på internasjonal prosjektteori som PM-book, med eksempler fra Bane NORs virksomhet
 • - en karrierefremmende stilling hos en organisasjon som planlegger, bygger og vedlikeholder en bærekraftig samfunnsressurs
 • - p.t. fribillett på tog
 • - lønn etter kvalifikasjoner
 • Som trainee i Bane NOR forplikter du deg ved ansettelse til en bindingstid i to år utover ditt to-årige traineeprogram. Mer informasjon vil bli gitt ved et eventuelt avansement i intervjuprosessene.
 • Hvis du ønsker å lese mer om vårt traineeprogram kan du besøke våre hjemmesider. Ved eventuelle spørsmål vedrørende f.eks. rekrutteringsprosessen ta kontakt med Experis på banenortrainee@no.experis.com.

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon