Søk traineeprogram teknologiendringsprosjekter - ERTMS

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi skal digitalisere jernbanen – vil du være med?

De neste 10 årene skal det brukes 20 milliarder på innføringav et nytt digitalt signalsystem for jernbanen. ERTMS-programmet skal sikregjennomføringen av digitaliseringen. 

Har du en masterutdanning innen IT, kommunikasjonsteknologi, systems engineering, elektro, automasjon, industriell økonomieller tilsvarende og interesse for teknologiendringer? Da kan Bane NORstraineeprogram i teknologiendringer - ERTMS være noe for deg.

Gjennom 10 år harvi bygget opp et stort traineemiljø som du vil bli del av. Vi støtter dinfaglige og personlige utvikling med en mentor som følger deg hele veien, og medfagnære veiledere i praksisperiodene. 

Mer informasjon om ERTMS-programmet finner du her.

Aktuelt arbeidssted for traineeprogram i teknologiendringsprosjekter: Oslo

Oppstart: 10. august 2020

Arbeidsoppgaver

Gjennom vårt 19 måneders traineeprogram og tett samarbeid med dyktige prosjektledere og fagpersoner blir du godt kjent med mulighetene internt. Du må ha evne og et ønske om å sette deg inn i endringsledelse og ny teknologi, samt være interessert i hvordan innføring av ny teknologi endrer samhandling, kompetanse, prosesser og selve organisasjonen. Målet er å gjøre deg klar for å lede teknologiendringer i komplekse organisasjoner.

Vil du se hvordan din arbeidsdag som trainee hos oss kan bli, følg vår Facebook-side Bane NOR Karriere.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker kandidater som er ferdigutdannet eller snart ferdig med master fra IT, kommunikasjonsteknologi, systems engineering, elektro, automasjon, industriell økonomi eller tilsvarende.

Det er et krav at du snakker og skriver flytende norsk og behersker engelsk som arbeidsspråk. 

Vi ber deg laste opp karakterer/vitnemål fra høyere utdannelse. Dersom du er under utdannelse, ber vi deg laste opp siste tilgjengelige karakterer.

Personlige egenskaper

  • Du må ha et ønske om å være leder eller fagspesialist på sikt, evne å sette deg inn i teknologien bak ERTMS, samt ønske å arbeide med konsekvensene ny teknologi medfører for mennesker, organisering og samhandling med mer. 

Vi tilbyr

  • Fast ansettelse fra første dag i et 19 måneders lønnet traineeprogram
  • Tre praksisperioder innen ulike faser i av teknologiendring med veileder som er en fagperson på området
  • Kurs ved Bane NORs prosjektskole, basert på internasjonal prosjektteori som Prince2 og PM-book med eksempler fra Bane NORs virksomhet
  • En stilling med karrieremuligheter i en organisasjon som planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fremtidens jernbane 
  • For tiden personalbillett på NSBs tog i Norge
  • Lønn etter kvalifikasjoner

Som trainee i Bane NOR forplikter du deg ved ansettelse til en bindingstid i to år etter at du har gjennomført traineeprogrammet. Mer informasjon vil bli gitt i intervjuprosessen.  

Hvis du ønsker å lese mer om vårt traineeprogram kan du besøke våre hjemmesider. Ved eventuelle spørsmål vedrørende rekrutteringsprosessen ta kontakt med Experis på banenortrainee@no.experis.com.

Her kan du se vår tidligere trainee Emilie som forteller om karrieremuligheter i Bane NOR!

Kontaktpersoner

Experis

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger