Har du interesse for og god kunnskap om brann- og slukkesystemer?

Teknisk saksbehandler innen brann- og slukkesystemer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Maritime kapasiteter søker nå etter en ny medarbeider innen fagområdene brann, havari og redning. Som teknisk saksbehandler innen brann bidrar man innen fagfeltet, i alle faser fra tegnebrett til avhending. 

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Forsvarsmateriell maritime kapasiteter er ansvarlige for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre kontroll og avviksbehandling innen fagområdet på Forsvarets fartøyer og spesialfartøyer     
 • Teknisk saksbehandling i forbindelse med fremtidige materiellanskaffelser innen fagfeltet brannsystemer
 • Teknisk oppfølging av fartøyene ved hovedoverhaling knyttet til eget fagfelt 
 • Saksbehandling av endringer og modifikasjoner på fartøyene, samt utarbeide dokumentasjon
 • Oppfølging og vedlikehold av regelverk for brannbeskyttelse. Herunder sivile forskrifter og klasseregelverk, samt militære regelverk 

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller tilsvarende (høgskole) innen relevante fagområder 
 • Relevant erfaring innen slukkesystemer
 • Annen utdanning og relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og Nato Secret  

Ønskelig: 

 • Erfaring med design, dimensjonering, kravspesifikasjoner og konstruksjon av slukkesystemer 
 • Erfaring med drift, vedlikehold og montering av stasjonære slukkesystemer
 • Erfaring med maritime regelverk for slukkesystemer (IMO, DnV-GL, Forskrifter)
 • Kjennskap til deteksjons- og varslingssystemer 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide så vel selvstendig som i grupper
 • Engasjert og viser høy grad av integritet 
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Parkeringsmuligheter

Arbeidssted: Haakonsvern orlogsstasjon, 5886 Bergen

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 532.300 til kroner 667.200 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater  til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Kontaktpersoner

Stig Esben Benestveit Olsen
Fagansvarlig
Mobil: 400 36 433

Hvem er Forsvarsmateriell?

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse.

Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.