Har du interesse for maskinteknikk og programmering?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgivermiljø innen fornybar energi med totalt over 650 medarbeidere som til daglig utfører rådgivning og prosjektering for kunder innen kraftproduksjon- og overføring. Våre kunder er i hovedsak kraftselskap, kommuner, entreprenører og leverandører.

Maskinavdelingen består av i underkant av femti ingeniører som dekker alle maskintekniske elementer innen vannkraft. Avdelingen har tradisjon for kontinuerlig teknologiutvikling for å kunne tilby nye og bedre tjenester til våre kunder. Våre tjenester er etterspurt av kraftselskaper og leverandører over hele verden.

Økende oppdragsmengde både i Norge og internasjonalt gjør at Maskinavdelingen søker etter en kandidat for oppstart høsten 2021. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være tilstandsmålinger på roterende maskineri, analyse av måledata og utvikling av nye verktøy for mer automatisert analyse av data og løsninger knyttet til Industri 4.0. Det er viktig med interesse for programmering og dataanalyse.  

Norconsult har de siste årene hatt bærekraft som et viktig strategisk satsingsområde. Elektrifisering basert på fornybar energi er et av de viktigste virkemidlene for å nå klimamålene og bidra til et bærekraftig samfunn. Norconsult har en ambisjon om å være ledende når gjelder å gi råd om hvordan anleggene kan utformes, detaljeres og bygges for å være mest mulig klima- og miljøvennlige.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Tilstandsmåling på roterende utstyr

 • Utvikling av verktøy for analyse av måledata

 • Driftstøtte til kraftverkseiere

 • Kortvarige reiser i inn- og utland må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør/MSc med 0-5 års erfaring med maskinteknisk bakgrunn

 • Interesse for programmering og kjennskap til relevante kodespråk (Python, LabView)

 • Erfaring med lodding og hydraulisk og elektrisk kobling

 • Analytiske evner

 • God fremstillingsevne både på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

 • Gode samarbeidsevner og evne til å formidle kunnskap til andre

 • Evne til å arbeide selvstendig

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd)

 • Fleksibel arbeidstid

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Halvor Haugsvold
Avdelingsleder Hovedkontor
Telefonnummer: +47 970 89 600

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 4000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger