Har du interesse for å behandle og analysere data?

Rådgiver/seniorrådgiver

Avdeling for kunnskap og formidling, Utdanningsdirektoratet

Stillingsbeskrivelse

Divisjon for kunnskap, analyse og formidling søker en medarbeider som skal bidra inn i divisjonens statistikk- og analysearbeid. Divisjonen har ansvar for innhenting, bearbeiding, analyse og formidling av statistikk om barnehage og grunnopplæring inkludert fagopplæringen. Arbeidet utføres i nært samarbeid med kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene, Statistisk sentralbyrå, IT-systemleverandører og andre miljøer. 

Divisjonen er en lagbasert enhet i Utdanningsdirektoratet. Som medarbeider får du varierte oppgaver og mye ansvar og tillit. Divisjonen har ansvar for kunnskapsgrunnlaget for barnehagesektoren og grunnopplæringen, inkludert fag- og yrkesopplæringen.  Divisjonen skal bidra til en kunnskapsbasert politikkutvikling og til at kunnskapen blir tatt i bruk i sektoren. Vi har brukerfokus og søker digitale løsninger. 

Vi søker deg som har god kvantitativ kompetanse og analytiske evner og som har erfaring med bruk av databaseverktøy/spørrespråk, som for eksempel SQL Server Management Studio, SAS, R eller Python. Du må ha interesse for hele produksjonsløpet fra datainnsamling til publisering og ha stor arbeidskapasitet. Du vil jobbe i skjæringsfeltet mellom teknologi/IT og fag. Erfaring med bruk av ML/AI i større organisasjoner er ønskelig. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.   

Arbeidsoppgaver

 • Innhente, kvalitetssikre, teste og bearbeide data og statistikk 
 • Analyse og formidling av statistikk
 • Bidra til digitalisering av oppgaver og prosessforbedringer i divisjonen
 • Bidra til å heve divisjonens kompetanse i ML/ AI og modelleringsteknikker for dataanalyse

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på mastergradsnivå, innen statistikk, IT, samfunnsvitenskap eller økonomi. Relevant og god realkompetanse kan erstatte kravet til utdanning 
 • Gode ferdigheter innen programmering: SQL, SAS, R eller Python. (Erfaring med bruk av databaseverktøy)
 • God formidlingsevne, muntlig og skriftlig

I tillegg er det er en fordel om du har

 • god kjennskap til datavarehusløsninger og forståelse for systemarkitektur
 • praktisk erfaring med bruk av BI verktøy

Personlige egenskaper

 • Evne til å tenke helhetlig og sette egne oppgaver i en større sammenheng 
 • Strukturert og løsningsorientert 
 • Utviklingsorientert 
 • God relasjonsbygger 
 • Personlig egnet 

 

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver p.t. kr 496.000 - 655 400. Høyere lønn kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte søkere  
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse 
 • Gode faglige utviklingsmuligheter 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse  
 • Fleksibel arbeidstidsordning 
 • Moderne lokaler sentralt ved Oslo S  

Kontaktpersoner

Irene Hilleren
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 45 47 11 13

Hvem er Utdanningsdirektoratet?

Utdanningsdirektoratet bidrar til at alle elever og lærlinger får et godt læringsutbytte og et godt læringsmiljø, og at barnehager er en god arena for lek, omsorg, læring og danning. Hos oss får du jobbe med kolleger med bred faglig kompetanse. Vi jobber brukerrettet, samordnet og digitalt og er stolte av å jobbe med å utvikle barnehage- og skolesektoren. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Tromsø, Molde og på Hamar. Les mer på udir.no