Har du glødende teknisk interesse og talent?

Systemadministrator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi leter etter deg som har glødende teknisk interesse og talent, til en spennende stilling som systemadministrator.

Vi søker deg som arbeider godt selvstendig, men også sammen med andre som en del av et team. Du tilnærmer deg oppgaver med en kreativ og løsningsorientert holdning. Høres dette ut som deg?

I så fall kan du bli del av et teknisk kompetent og sosialt fagmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et satsningsområde som har betydning for nasjonal sikkerhet, og som understøtter Etterretningstjenestens vurdering av truslene i det digitale rom.

Er du nyutdannet med den rette fagkombinasjonen?

Da ønsker vi gjerne at du søker. Vi kan love deg en unik erfaring som vil hjelpe deg videre i karrieren. 

Etterretningstjenesten tilbyr rette vedkommende å bli en del av vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Stillingen er ved Forsvarets stasjon Ringerike, som driver innsamling mot utvalgte satellitter i verdensrommet. Stasjonen er kanskje et av landets mest spennende og komplekse tekniske anlegg under vekst, og ligger lokalisert nær Hønefoss, 6 mil utenfor Oslo. Stasjonen ligger i et fint friluftsområde som legger til rette for både frisk luft og trening i arbeidstiden. I tillegg kan det være mulig å leie leilighet igjennom jobben.

Arbeidsoppgaver

 • Installasjon, konfigurasjon, optimalisering, feilsøking, feilretting, drift, vedlikehold og overvåking av aktuelle systemapplikasjoner og maskinvare
 • Utarbeide, oppdatere og vedlikeholde systemdokumentasjon
 • Bistå i planprosesser og anskaffelsesprosjekter for nye kapabiliteter innenfor fagområdet
 • Holde seg oppdatert innenfor fagområdet

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad (eller tilsvarende nivå og omfang) innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag, som informatikk, programmering, datateknologi eller data science.

Dette kan for eksmpel være utdanning innen IT og informasjonssystemer, ingeniørfag, digital infrastruktur, cybersikkerhet eller systemarkitektur.

Erfaring og utvist realkompetanse kan kompensere for manglende formell utdanning.

Ønskelige krav:

 • Relevant driftsteknisk IKT-kunnskap
 • Linux systemdrift
 • Erfaring med «Cloud Computing»
 • Erfaring med virtualiseringsteknologi (vmware/proxmox, kubernets)
 • Erfaring med programmeringsspråk som Python, Perl eller C
 • Erfaring med deltagelse i prosjektarbeid
 • Kjennskap til Cisco-utstyr og nettverksprotokoller
 • Erfaring med konfigurasjonskontroll

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi ser etter en person med følgende personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Kreativ tilnærming
 • God vurderingsevne

Vi tilbyr

 • Stilling: Overingeniør (1087)
 • Lønn: kr 516 400 – 643 000 (lønnstrinn 58 – 70) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale.
 • Lønn fastsettes innenfor spennet på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til pliktig innskudd i Statens pensjonskasse
 • Arbeidssted: Ringerike

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 32 17 72 21

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger