Har du fornybar energi-bakgrunn og interesse for internasjonalt arbeid?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig en fast stilling knyttet til prosjektledelse av flere internasjonale programmer. Dine arbeidsoppgaver vil være å sørge for gjennomføring, resultater og rapportering knyttet til programmene. I tillegg kan det forventes noe koordinering av prosjekter finansiert av EEA/Norway Grants i Øst-Europa. Du må være forberedt på en del reisevirksomhet til utviklingsland både i Afrika og Asia, og eventuelt Europa.

Vi er i dag 8 medarbeidere i Internasjonal seksjon, og vår hovedoppgave er å samordne NVEs oppdrag i utviklingsland innen vann- og energisektoren. Arbeidet er knyttet til samarbeidsprosjekter i utviklingsland og til NVEs samarbeidsavtale med UD/Norad innen vann og energi, i tillegg til miljøspørsmål innen de samme felt.

Arbeidsoppgaver

 • Programledelse med tilhørende implementering, rapportering, budsjett og regnskap
 • Dialog med aktuelle eksterne aktører (Norad, UD, ambassader, samarbeidspartnere, donorer, ICH)
 • Definere og tilrettelegge for innsats av faglige ressurser i NVE
 • Klient for konsulentassistanse (anskaffelser, avtaler, oppfølgning, rapportering)
 • Bidra med ekstern kursing på aktuelle tema i programmene
 • Generell kvalitetssikring av rapporter mht språk og innhold
 • Organisere besøk til Norge under programmene
 • Jobben innebærer reisevirksomhet, anslagvis 60-70 dager per år

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse på mastergradsnivå
 • Minimum 4 års relevant arbeidserfaring
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid innenfor energisektoren
 • Svært gode norsk og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Andre relevante språkkunnskaper er en fordel
 • Fordelaktig med erfaring fra energisektoren
 • Fordelaktig med forvaltningserfaring og/eller prosjektlederfaring
 • Gode ferdigheter innen kommunikasjon og teamarbeid
 • Generell god helse (Tilbudt kandidat må gjennomføre helsesjekk for reiser til tropiske strøk og få denne godkjent før evt. tiltredelse)

Personlige egenskaper

 • Du er en lagspiller
 • Du er initiativrik, strukturert og utadvendt
 • God rolleforståelse
 • Resultatorientert
 • Du har diplomatisk teft, gode samarbeidsformer og flerkulturell forståelse
 • Du er fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (1434/1364) etter det offentlige regulativ f.t. kr 517 300,- til kr 792 300,- etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

  Oppdatert CV på engelsk legges ved søknaden.

  Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Kontaktpersoner

Bjørn Aulie
Morten B. Johnsen
Vibeke Ingebrigtsen
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 92 94

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger