Har du et stort engasjement for VA-fag?

Avdelingsingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utredningsseksjonen har som kjerneoppgave å velge ut vann- og avløpsledningene som skal vedlikeholdes og fornyes. Fagmiljøet er det fremste i landet på metodisk undersøkelse og tiltaksplanlegging. For å sikre høy kvalitet på utredinger, er det behov for samhandling på tvers av etatens fagområder, og vi utreder helhetlige løsninger for både vann-, avløp- og byutviklingsprosjekter. 

Stillingen er plassert i Funksjon målegruppe avløp, som er en av tre funksjoner i Utredningsseksjonen. Funksjonen utfører målearbeid, kildesporing, prøvetaking og avløpsmodellering som legger grunnlaget for videre tiltaksplanlegging for avløpssystemet i Oslo.

Nå søker vi etter en ny avdelingsingeniør med stort engasjement for VA, som kan bidra til dette viktige arbeidet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, organisere og lede måleoppdrag på avløps- og overvannsnettet.
 • Utplassere, drifte og vedlikeholde måleutstyr i henhold til gjeldende rutiner.
 • Vedlikeholde, videreutvikle og kalibrere hydrauliske avløpsmodeller.
 • Innføre og ta i bruk ny teknologi knyttet til instrumentering og databearbeiding.
 • Veilede andre i bruk av ny teknologi.
 • Rapportere resultatene til oppdragsgiver i henhold til inngått avtale med oppdragsgiver.

 

Kvalifikasjoner

 • Faglig relevant ingeniørutdanning fra universitet eller høyskole.
 • Kjennskap til hydraulisk modellering av avløpsledningsnett, f.eks. Mike Urban, samt arbeid med GIS-verktøy er fordelaktig.
 • Førerkort for personbil.
 • God fremstillingsevne på norsk, skriftlig og muntlig.

 

Utdanning

 • Høyskole/Universitet
 • Naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag

 

Egenskaper

 • Evne til å arbeide metodisk i forhold til gjeldende rutiner.
 • Gode evner til å arbeide i tverrfaglige team.
 • Evne til å finne praktiske løsninger i felt.
 • God fysisk form er nødvendig da deler av arbeidet vil være montering av utstyr i avløpskummer.

 

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver hvor din innsats betyr mye for mange.
 • Norges største fagmiljø innen VA.
 • Gode muligheter for etterutdanning og videreutvikling av kompetanse.
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger.
 • IA-bedrift med gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Bedriftsidrettslag og hytter til utlån.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Sentrale kontorlokaler.

Kontaktpersoner

Gard Nikolai Reichborn
Funksjonsleder
Telefonnummer: 926 15 371

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger