Har du et ønske om å styre byggeprosjekter?

Sivilingeniør eller ingeniør med erfaring fra byggebransjen.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter sivilingeniør eller ingeniør med erfaring fra byggebransjen. Enten fra rådgivende ingeniørkontor, entreprenør eller offentlig forvaltning. Vedkommende vil inngå i vår avdeling for prosjektadministrasjon som består av 5 erfarne medarbeidere.

Norconsult i Nord-Trøndelag har 73 medarbeidere fordelt på våre kontorer i Namsos, Steinkjer, Levanger, Verdal og Stjørdal. Vi er tverrfaglig og dekker de fleste fagområder innen rådgiving, prosjektering og styring av bygg- og anleggsprosjekter.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Sørge for god og effektiv samhandling mellom alle aktører i prosjektet
 • Utarbeide prosjekt- og kontraktstrategier samt kontrahering og kontraktsoppfølging både av prosjekterende og entreprenør
 • Lede og referere prosjekteringsmøter, byggemøter, økonomimøter, driftsmøter m.m.
 • Ivareta SØK-funksjon
 • Etablere gode rutiner for usikkerhetsstyring både av fremdrift og kostnad
 • Fortløpende rapportering av økonomi, fremdrift og SHA samt foreslå og gjennomføre korrigerende tiltak. Fremskaffe de nødvendige byggherrebeslutninger til rett tid
 • Kontroll av entreprenørers kvalitetsplaner, kontrollplaner, HMS-planer og utførelse
 • Deltakelse i tilbudsarbeid
 • For oss er det viktig at du:
 • Er markeds- og kundeorientert, med et godt kontaktnettverk
 • Ønsker å delta i den digitale byggeprosessen
 • Har erfaring fra byggeplass
 • Er kreativ og engasjert
 • Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø
 • Har en master/bachelor innen bygningsfag
 • Fortrinnsvis har noen års erfaring
 • Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Kontaktpersoner

Rune Gjermo
Head of location
Telefonnummer: (47) 92446390
Tor Anders Sjøli
Manager
Telefonnummer: +47 90696790

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine ca. 3500 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger