Har du erfaring med store og komplekse utbyggingsprosjekter, offentlige rammer og solid prosjektledererfaring?

Divisjonsdirektør - Store utbyggingsprosjekter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. november, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å etablere og utvikle et av landets største og mest spennende bygg- og eiendomsforetak?

Oslobygg KF er en ny virksomhet i Oslo kommune som vil være i full operativ drift fra august neste år. Oslobygg blir en stor og tydelig aktør i markedet, med sterke og ambisiøse fagmiljøer. Vi blir i alt rundt 600 ansatte som skal bygge og forvalte storparten av Oslo kommunes viktigste eiendommer som betyr mye for byens innbyggere. Vi skal være ledende innen bærekraftige og innovative bygg og en pådriver for endring og fornying av bransjen. 

Vi søker nå syv divisjonsdirektører som sammen med administrerende direktør vil danne Oslobyggs topplederteam, og som vil være sentrale i arbeidet med å etablere og utvikle Oslobygg.

Divisjon Store utbyggingsprosjekter vil få ansvar for å gjennomføre foretakets unike prosjekter. Dette er større utbyggingsprosjekter som er svært kostbare, komplekse og som bygges sjelden, ofte bare en gang. 

Divisjonen vil samarbeide tett med foretakets øvrige divisjoner.  

Vi ser etter ambisiøse ledere med gode strategiske lederegenskaper. Som en del av toppleders team, vil divisjonsdirektørene være viktige kulturbyggere og verdibærere. Divisjonsdirektørene må evne å engasjere og utvikle egne medarbeidere og ikke minst ha vilje og evne til å oppnå resultater i samarbeid med andre.

Oslobygg skal ledes av ledere som evner å skape en sunn og trygg kultur som preges av  åpenhet, tillit og interesse for andres kompetanse og kunnskap.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre byggingen av Oslobyggs unike prosjekter 
 • En sentral rolle i oppbyggingen og utviklingen av et helhetlig Oslobygg og et effektivt og utviklingsorientert lederteam
 • Budsjett-, personal- og resultatansvar innenfor divisjonens ansvarsområder 
 • Bidra til å realisere Oslo kommunes og Oslobyggs ambisjoner for innovasjon og bærekraft, seriøsitetsarbeid, digitalisering og compliance
 • Utvikle divisjonens ansatte og bygge kultur som støtter oppunder divisjonens og Oslobyggs mål
 • Bygge Oslobyggs posisjon i markedet og et positivt omdømme

Kvalifikasjoner

 • Relevant mastergrad eller tilsvarende
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra større, komplekse virksomheter
 • Dokumenterbare resultater innenfor divisjonens ansvarsområder
 • Solid prosjektlederfaring fra komplekse og unike byggeprosjekter
 • Kunnskap og  forståelse for leverandørmarkedet
 • Erfaring med å jobbe innenfor rammene for offentlig forvaltning 
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Evne til strategisk helhetstenkning
 • Evne til å bygge sterke relasjoner på tvers av foretaket
 • Evne til å bygge gode relasjoner med foretakets samarbeidspartnere
 • Utviklingsorientert
 • Evne til å inspirere og skape engasjement 
 • Faglig tillitvekkende med sterk organisasjonsforståelse
 • Strukturert, resultatorientert og høy gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til direkte å påvirke utviklingen av Oslobygg KF
 • Gode pensjons-, forsikrings og lånebetingelser gjennom Oslos pensjonsforsikring 
 • Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Elisabeth Grylling
Rekrutterer
Mobil: 958 69 901
Magnus Egset
Rekrutterer
Mobil: 906 46 423

Hvem er Oslo kommune, Oslobygg KF?

Oslobygg KF er et nytt eiendomsforetak som er under etablering og blir operativt august 2021.

Oslo kommune skal slå sammen Omsorgsbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF samt utbyggingsvirksomheten til Boligbygg Oslo KF. Oslobygg blir en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med rundt 600 ansatte og ca. 2,5 millioner kvm eiendom. Frem mot 2023 skal foretaket investere for ca. 35 milliarder kroner. Vår oppgave vil være å eie, bygge og forvalte kommunens samfunnsbygg som blant annet barnehager, skoler, sykehjem, kulturbygg og idrettsanlegg.