Har du erfaring med prosessutvikling og er opptatt av informasjonsforvaltning?

Seniorrådgiver

Forsvarsdepartementets administrasjonsavdeling har nå ledig en spennende fast stilling som seniorrådgiver.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet.

Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.

Seniorrådgiver - Prosessutvikling og informasjonsforvaltning 

Avdeling for utvikling, administrasjon og forebyggende sikkerhet har ansvar for drift og utvikling i Forsvarsdepartementet. Avdelingen skal være en pådriver for at departementet til enhver tid har riktig kompetanse. Avdelingen skal drive god internstyring og bidra til god og enhetlig ledelse i departementet. Gjennom effektiv systemunderstøttelse og med koordinering av departementets interne arbeidsprosesser og arbeidsformer, skal avdelingen bidra til at departementet som helhet når sine mål. I tillegg til blant annet stabs- og kontorstøtte til administrativ og politisk ledelse, drift av bygningsmassen, arkiv og dokumentasjon, IKT, sikkerhet, intern økonomiforvaltning, lønn og personaladministrasjon, ivaretar avdelingen også forebyggende sikkerhet og bidrar i etatsstyring av NSM.

Har du erfaring med prosessutvikling og er du opptatt av informasjonsforvaltning? Forsvarsdepartementets administrasjonsavdeling har nå ledig en spennende fast stilling som seniorrådgiver i enheten Saksflyt og dokumentasjon. Vi har ansvar for prosessutvikling, informasjonsforvaltning og dokumentforvaltning i departementet.

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet omfatte:

 • Kartlegging og videreutvikling av virksomhets- og arbeidsprosesser i departementet
 • Støtte avdelingene i videreutvikling og dokumentasjon av prosesser
 • Produksjon av retningslinjer og veiledere innen informasjonsforvaltning og prosessarbeid. samt rådgivning innenfor områdene
 • Produksjon og ledelse av kurs innen informasjonsforvaltning og prosessarbeid
 • Bidra til innføringen av SharePoint som arbeidsverktøy i FD
 • Delta i utviklingsprosjekter

Kvalifikasjoner og egenskaper 

Vi søker etter en person som har følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning (Bachelor/Master) innenfor IKT, prosessarbeid, virksomhetsutvikling, eller relaterte fagfelt Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • Minimum 3 års erfaring innen prosessarbeid og informasjonsforvaltning
 • Erfaring med design, utvikling og forvaltning av arbeids- og virksomhetsprosesser
 • Erfaring med å lede arbeidsgrupper og mindre prosjektgrupper
 • Erfaring med IKT-verktøy som understøtter prosessarbeid, Microsoft Office samt SharePoint
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Egenskaper

Vi søker en positiv og faglig dyktig kollega som trives med å arbeide både selvstendig og i team. Du jobber strukturert og systematisk og er pålitelig. Du er løsningsorientert og fleksibel og har stort engasjement for det du driver med.

Vi tilbyr

 • Tilsetting som rådgiver/seniorrådgiver med lønn kr. 615 000 - 813 400. I særlige tilfeller kan høyere lønn vurderes.
 • Arbeidssted sentralt på Akershus festning
 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer og spennende faglige utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Muligheter for trening i arbeidstiden, med tilgang til treningsanlegg

Annen informasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte avdelingsdirektør Trond Viggo Bjerke på telefon 45030322 eller trond-viggo.bjerke@fd.dep.no.

Den som blir tilsatt må kunne sikkerhetsklareres på HEMMELIG nivå.

Søknad og oppdatert CV med vedlegg sendes elektronisk via lenke nederst på denne siden.

Kontaktpersoner

Trond Viggo Bjerke
Telefonnummer: 45030322

Hvem er Forsvarsdepartementet?

Forsvarsdepartementet (FD) er forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet.

Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.